Tallinna Heleni Kool

Alanud on dokumentide vastuvõtt

Tallinna Heleni Kooli 2019.a. esimestesse klassidesse

 

Ootame oma kooli õppima õpilasi:
• kõnepuudega õpilaste klassi (eestikeelne õpe, kuni 12 õpilasega klass);
• kuulmispuudega õpilaste klassi (viipekeelne õpe, kuni 6 õpilasega klass);
• nägemispuudega õpilaste klassi (eesti- ja venekeelne õpe, kuni 6 õpilasega klass).
Avaldusi (avalduse vorm.) kooli kandideerimiseks ootame aadressile info@helen.edu.ee
Rohkem infot kooli kodulehelt http://helen.edu.ee/kool/vastuvott-kooli/ ja osakonna juhtidelt:
• kõne- ja kuulmispuudega õpilaste klasside kohta Klaarika.Hiis-Hommuk@helen.edu.ee , tel. 58600737;
• nägemispuudega õpilaste klasside kohta Olga.Ilgina@helen.edu.ee, tel. 5017049.


Tallinna Heleni Kool (aastani 2005 Tallinna Kurtide Kool) on kurtide laste vanemate initsiatiivil 1994.aastal loodud munitsipaalkool, kus õpetatakse meele- ja kõnepuudega lapsi (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid, kõnepuue) lasteaiast gümnaasiumini. Turvalises, kaasaegses ja kooli sihtrühmade erivajadusi arvestavas keskkonnas on õpilastel võimalus realiseerida oma arengupotentsiaali ja omandada võimetekohane haridus.
2002.aastast avati lasteaias sobitusrühm, kus tavalastega on koos kergema meelepuudega lapsed.
Aastatel 2003-2008 võeti vastu gümnaasiumisse tavaõpilasi, kellele õpetati lisaks eesti viipekeelt, sotsiaaltööd, meediat ja rootsi keelt.
2005. aasta sügisest lisandusid lasteaiarühmad ja põhikooli klassid ka pimedatele, sealhulgas liitpuudega pimedatele ja pimekurtidele.
Kooli nime saamisel oli eeskujuks maailmakuulus pimekurt Helen Keller. Ka liitklassid oleme nimetanud numbrite asemel klassiõpetajate eesnimede järgi (nt Kadri, Kristiina, Riina jne klass).
2014. aastal sügisel avati Tallinna Heleni Koolis I klass kõnepuudega õpilastele.

Kool meedias

  Tallinna Heleni Kooli on meedias päris palju kajastatud ning siit võib leida mõningaid teemasid ja juhtumeid, mis on aset leidnud. Tallinna teenetemärgi pälvib tänavu 19 isikut 04.04.2012, Tallinn http://www.tallinn.ee/est/mobiilis/Tallinna-teenetemargi-palvib-tanavu-19-isikut Endla teatri «Imetegija» otsib väljapääsu igavesest vaikusest ja pimedusest. 25.10.2011, OP! saade http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=122205 Heleni kooli õpilane sai Lions klubist kingituseks läpaka september 2011, Saue Vallaleht http://helen.edu.ee/ups/2011/09/6347.pdf …

Kooli ajalugu

1989 avati Tallinnas lasteaias Pääsupesa erirühm kuulmispuuetega lastele. 1991 lisandus teine lasteaiarühm (noorem ja vanem rühm) ja esimene kooliklass kuulmispuuetega lastele (2.klass). 1992 lisandus teine klassikomplekt (3. ja 4.klass). 1993 lisandus esimene klass (1., 4. ja 5.klass). 1.septembril 1994 avati Tallinna Kurtide Kool iseseisva haridusasutusena, mis alustas õpetamist kakskeelse õpetusmetoodika järgi lasteaed-põhikoolina nelja klassikomplektiga ja …

Meie toetajad ja koostööpartnerid

TOETAJAD: LC Tallinn Kristiine Karamelle OÜ Pelgulinna Selver Eesti Pimedate Liit Eesti Kurtide Liit Eesti Pimekurtide Tugiliit Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit KOOSTÖÖPARTNERID: Riigiasutused: Haridus- ja Teadusministeerium Sotsiaalministeerium Omavalitsused: Tallinna Linnavalitsus (Haridusamet, Noorsoo-ja Spordiamet, Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus) ja kõik teised omavalitsused, kust lapsed meie koolis õpivad. Haridus-ja sotsiaalasutused: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Eesti Kunstiakadeemia Käo …

EstoniaUSA