Koolielu

Tallinna Heleni Kool (aastani 2005 Tallinna Kurtide Kool) on kurtide laste vanemate initsiatiivil 1994.aastal loodud munitsipaalkool, kus õpetatakse meele- ja kõnepuudega lapsi (kuulmispuue, nägemispuue, liitpuue, pimekurdid, kõnepuue) lasteaiast gümnaasiumini. Turvalises, kaasaegses ja kooli sihtrühmade erivajadusi arvestavas keskkonnas on õpilastel võimalus realiseerida oma arengupotentsiaali ja omandada võimetekohane haridus.
2002.aastast avati lasteaias sobitusrühm, kus tavalastega on koos kergema meelepuudega lapsed.
Aastatel 2003-2008 võeti vastu gümnaasiumisse tavaõpilasi, kellele õpetati lisaks eesti viipekeelt, sotsiaaltööd, meediat ja rootsi keelt.
2005. aasta sügisest lisandusid lasteaiarühmad ja põhikooli klassid ka pimedatele, sealhulgas liitpuudega pimedatele ja pimekurtidele.
Kooli nime saamisel oli eeskujuks maailmakuulus pimekurt Helen Keller. Ka liitklassid oleme nimetanud numbrite asemel klassiõpetajate eesnimede järgi (nt Kadri, Kristiina, Riina jne klass).
2014. aastal sügisel avati Tallinna Heleni Koolis I klass kõnepuudega õpilastele.

Täname LC Tallinn Kristiinet

Taas on põhjust tänada Tallinna Heleni Kooli toetamise eest LC Tallinn Kristiinet, eesotsas Veljo Haube ja Toomas Sepaga, kelle korraldamisel parandati 14.novembril 2015 aastal Tallinna Heleni Kooli spordisaali valgustust – soetati vajalikud pirnid ja korraldati nende paigaldamine. Aitäh teile! Tallinna Heleni Kooli ja lasteaia pere.

Uudised

Huvitavaid tegemisi ning vajalikke teavitusi.

Kool meedias

  Tallinna Heleni Kooli on meedias päris palju kajastatud ning siit võib leida mõningaid teemasid ja juhtumeid, mis on aset leidnud. Tallinna teenetemärgi pälvib tänavu 19 isikut 04.04.2012, Tallinn http://www.tallinn.ee/est/mobiilis/Tallinna-teenetemargi-palvib-tanavu-19-isikut Endla teatri «Imetegija» otsib väljapääsu igavesest vaikusest ja pimedusest. 25.10.2011, OP! saade http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=122205 Heleni kooli õpilane sai Lions klubist kingituseks läpaka september 2011, Saue Vallaleht http://helen.edu.ee/ups/2011/09/6347.pdf …

Galerii

Siit leiab pilte ja videosid meie koolist.

Kooli ajalugu

1989 avati Tallinnas lasteaias Pääsupesa erirühm kuulmispuuetega lastele. 1991 lisandus teine lasteaiarühm (noorem ja vanem rühm) ja esimene kooliklass kuulmispuuetega lastele (2.klass). 1992 lisandus teine klassikomplekt (3. ja 4.klass). 1993 lisandus esimene klass (1., 4. ja 5.klass). 1.septembril 1994 avati Tallinna Kurtide Kool iseseisva haridusasutusena, mis alustas õpetamist kakskeelse õpetusmetoodika järgi lasteaed-põhikoolina nelja klassikomplektiga ja …

Spordisaavutused

40. Balti kuulmispuuetega koolinoorte spartakiaad. Läti, Valmiera xxxx_koolinoorte_spartakiaad_valmiera.doc

Koostööpartnerid

Riigiasutused: Haridus- ja Teadusministeerium Sotsiaalministeerium Omavalitsused: Tallinna Linnavalitsus (Haridusamet, Noorsoo-ja Spordiamet, Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, Põhja-Tallinna Valitsus) ja kõik teised omavalitsused, kust lapsed meie koolis õpivad. Haridus-ja sotsiaalasutused: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Eesti Kunstiakadeemia Käo Päevakeskus Narva Paju Kool Porkuni Kool Tallinna Tondi Põhikool Tallinna Lastekodu Tallinna Teeninduskool Tallinna Ülikool Tartu Emajõe Kool Tartu Hiie Kool Tartu Ülikool …

Meie toetajad

Meie suurtoetajad:   Meie abistajad: Balcas Eesti, Destination Management Estonia OÜ EF Estonia, AS EMT, Elion, G4S Eesti, FEB, Hotell Olümpia, Kristiine Kasiino, Pelgulinna Selver, Pirita TOP SPA Hotell, Rimi Eesti Food, Siemens, Tengel, Viru Hotell, Eesti Pimedate Liit, Alarmtec, Eesti Kurtide Liit, JCI Toompea, JCI Estonia Heategevusfond, Hingest, Swerigeesternas Forbunds, Kadri Metsik, Jenny-Ly Ervin, …

EstoniaUSA