Dokumendid

Avaldused ja taotlused

Lasteaed Taotlus lasteaia jarjekorda taotlus_lasteaia_jarjekorda.pdf taotlus_lasteaia_jarjekorda.rtf Avaldus lasteaeda vastuvõtuks avaldus_lasteaeda_vastuvotuks.pdf avaldus_lasteaeda_vastuvotuks.rtf Avaldus lasteaiast lahkumiseks avaldus_lasteaiast_lahkumiseks.pdf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_la.pdf avaldus_toidudotatsiooniks_la.rtf Kohamaksust vabastamise taotlus kohamaksust_vabastamise_taotlus.pdf Kool Avaldus põhikooli avaldus_pohikooli.pdf avaldus_pohikooli.rtf Avaldus õpilaskodu avaldus_opilaskodu.pdf avaldus_opilaskodu.rtf Avaldus pikapäevarühma avaldus_pikapaevaruhma.pdf avaldus_pikapaevaruhma.rtf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_kool.pdf avaldus_toidudotatsiooniks_kool.rtf Puudumise avaldus puudumise_avaldus.pdf puudumiste_avaldus.rtf Avaldus koolist lahkumiseks koolist_lahkumiseks.pdf koolist_lahkumiseks.rtf Avaldus õpilaskodust lahkumiseks õpilaskodust_lahkumiseks.rtf

Avalik teave

Riigihanked Aktiivsed riigihanked puuduvad. Riiklik järelevalve Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium. Kontakt: Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088 telefon 735 0222 E-post: hm@hm.ee Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid: koolieelse lasteasutuse seadus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus kutseõppeasutuse seadus erakooliseadus huvikooliseadus noorsootöö seadus täiskasvanute koolituse seadus   Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister). Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on …

Õppekava

Tallinna Heleni Kooli õppekava leiate järgnevalt lingilt: Tallinna Heleni Kooli õppekava Lugemiseks laadige failid alla.

Dokumendiregister

Koolide infosüsteem

EstoniaUSA