Dokumendid

Avaldused ja taotlused

Lasteaed Taotlus lasteaia jarjekorda taotlus_lasteaia_jarjekorda.pdf taotlus_lasteaia_jarjekorda.rtf Avaldus lasteaeda vastuvõtuks avaldus_lasteaeda_vastuvotuks.pdf avaldus_lasteaeda_vastuvotuks.rtf Avaldus lasteaiast lahkumiseks avaldus_lasteaiast_lahkumiseks.pdf avaldus_lasteaiast_lahkumiseks.rtf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_la.pdf avaldus_toidudotatsiooniks_la.rtf Kohamaksust vabastamise taotlus kohamaksust_vabastamise_taotlus.pdf Kool Avaldus põhikooli avaldus_pohikooli.pdf avaldus_pohikooli.rtf Avaldus õpilaskodu avaldus_opilaskodu.pdf avaldus_opilaskodu.rtf Avaldus pikapäevarühma avaldus_pikapaevaruhma.pdf avaldus_pikapaevaruhma.rtf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_kool.pdf avaldus_toidudotatsiooniks_kool.rtf Puudumise avaldus puudumise_avaldus.pdf puudumiste_avaldus.rtf Avaldus koolist lahkumiseks koolist_lahkumiseks.pdf koolist_lahkumiseks.rtf Avaldus õpilaskodust lahkumiseks õpilaskodust_lahkumiseks.rtf

Avalik teave

Riigihanked Aktiivsed riigihanked puuduvad. Riiklik järelevalve Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid). Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid: Õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2006/2007. õppeaastal Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes   Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja …

Õppekava

Tallinna Heleni Kooli õppekava leiate järgnevalt lingilt: Tallinna Heleni Kooli õppekava Lugemiseks laadige failid alla.

Dokumendiregister

Koolide infosüsteem

EstoniaUSA