Tagasi Dokumendid-le

Avalik teave

Riigihanked

Aktiivsed riigihanked puuduvad.

Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

E-post: hm@hm.ee

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

 

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

 

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

EstoniaUSA