Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Tallinna Heleni Kooli hoolekogu koosseis: 1. Marko Uripea lapsevanem 2. Epp Hannus lapsevanem 3. Jana Raado Tkatšuk lapsevanem 4. Kristi Aarmaa lapsevanem 5. Reet Ristjan õpetaja 6. Olga Ilgina õpetaja 7. Triinu Tamm õpetaja 8. Liis Mardi õpetaja 9. Triin Lindau linna esindaja 10. Toomas Sepp toetava organisatsiooni esindaja Kontakt: Hoolekogu esimees Toomas Sepp e-mail …

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Direktsioon Osakondade juhid   Direktori vastuvõtuajad: T 13.00-17.00. Vastuvõtule registreerimine tel 5096799.  

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 25.02.2019                                    Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu Direktor   1   Õppealajuhataja 0,5 1,4   HEV õpilaste õppekoordinaator   0,2   Lasteaia liikumisõpetaja 1     Lasteaia muusikaõpetaja 1     Lasteaiaõpetaja 15,38      Logopeed 0,83 1,62   Tüflopedagoog   0,84   Eripedagoog 0,29 1,85   Pikapäevarühma kasvataja   4,02 …

Logopeedid

 Tallinna Heleni Kooli logopeed tegeleb kuulmis-, nägemis- ja kõneliste erivajadustega lasteaialaste ja põhikooli õpilastega. Logopeed uurib  õppeaasta alguses laste kõnet ja  koostab vajadusel  individuaalsed töökavad; arendab laste: hääldusoskusi; kuuldetaju, vastavalt vajadusele; suultlugemisoskust, vastavalt vajadusele; sõnavara ja siduskõnet; kirjalikku kõnet; sõrmendamist, vastavalt vajadusele. koostab õppeaasta lõpus  kõneiseloomustused; tegeleb lasteaialaste ja kooliõpilastega nende vajadusest lähtuvalt nõustab  õpetajaid ja …

Sotsiaalpedagoog

Jälgib igapäevast koolielu ja tegeleb õpilaste sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega. Loob last ümbritseva ja toetava võrgustiku. Suhtleb omavalitsuste sotsiaalosakondadega. Tegeleb õpilaskodu probleemidega. Aitab õpilasel valida kutseõppeasutust ning aitab täita vastavaid dokumente. Liina Leomar tel: 605 5485 Kabinet B108 e-post: liina.leomar@helen.edu.ee

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja mõõdab ja kaalub lapsi kaks korda aastas, kontrollib nägemist, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega, et vaktsineerimised perearstide juures saaksid kõikidel lastel õigeaegselt tehtud. Olga Kruglova kabinet C korpuse 0 korrusel tel: 605 5484 e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee Esmaspäev, teisipäev, neljapäev 8.00-15.00 Kolmapäev 13.00-18.00.

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras e-post: kulli.terras@helen.edu.ee Marite Taks e-post: marite.taks@helen.edu.ee  

Sünnipäevad

SOOVIME PALJU, PALJU ÕNNE ! JAANUAR 05 Kolossov Elina Õun Maret 14 Kalabina Marina 20 Oja Ülla 22 Kotkas-Lill Maila 29 Org Natalja 30 Ojamets Tiia 31 Jõgisu Sirli VEEBRUAR 02 Murd Aire 04 Tagarand Helle 07 Taks Marite 09 Mardi Liis 12 Härma Svetlana 13 Järvik Ene 14 Muru Laila 15 Eiber Lehte 19 …

EstoniaUSA