Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Tallinna Heleni Kooli hoolekogu koosseis: Marko Uripea                     lapsevanem Epp Hannus                       lapsevanem Mari Kõlli                            lapsevanem Piret Kriisa                          lapsevanem Merike Mändsoo                 õpetaja Triinu Tamm                        õpetaja Liis Mardi                            õpetaja Toomas Sepp                      toetava organisatsiooni esindaja Peeter Järvelaid                  Põhja-Tallinna Valitsuse esindaja Kontakt: Hoolekogu esimees Toomas Sepp e-mail Toomas.Sepp@tallinnlv.ee Hoolekogu protokollidega saate tutvuda siin.

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Erki Korp            Direktor             erki.korp@helen.edu.ee Marju Vaga        Personali- ja finantsjuht        marju.vaga@helen.edu.ee Inna Kannike     Majandusjuhataja          inna.kannike@helen.edu.ee Klaarika Hiis-Hommuk  Õppealajuhataja            klaarika.hiis-hommuk@helen.edu.ee Triinu Tähiste    Lasteaia juhataja            triinu.tahiste@helen.edu.ee Liina Leomar     Sotsiaalpedagoog (õpilaskodu, pikapäevarühmad) liina.leomar@helen.edu.ee Ilona Tamsalu   Infojuht (IT)       ilona.tamsalu@helen.edu.ee   Silja Kreegimäe Huvijuht             silja.kreegimae@helen.edu.ee Triinu Tamm     Eripedagoog ja HEV koordinaator              triinu.tamm@helen.edu.ee   Direktori vastuvõtuajad: T 13.00-17.00. Vastuvõtule registreerimine …

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 17.08.2020                           Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu Direktor   1   Õppealajuhataja 0,75 1   HEV õpilaste õppekoordinaator   0,2   Lasteaia liikumisõpetaja 1     Lasteaia muusikaõpetaja 1     Lasteaiaõpetaja 17,27     Logopeed 1 1,45   Tüflopedagoog   1   Eripedagoog 0,29 2,74   Tegevusterapeut   0,75   …

Logopeedid

Tallinna Heleni Kooli logopeedid teenindavad lasteaialapsi ja kooliõpilasi, kellel on hariduslikud erivajadused kuulmise, nägemise või kõne osas. Logopeedide poolt teenindatavate laste arv ja tundide maht sõltub logopeedide töökoormusest. Logopeedi töö valdkonnad on: laste kõne uurimine; individuaalsete töökavade koostamine; hääldusoskuste arendamine; vajadusel kuuldetaju arendamine; psüühiliste protsesside arendamine; sõnavara täpsustamine ja rikastamine; siduskõne arendamine; lugemis- ja kirjutamisoskuse …

Sotsiaalpedagoog

Jälgib igapäevast koolielu ja tegeleb õpilaste sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega. Loob last ümbritseva ja toetava võrgustiku. Suhtleb omavalitsuste sotsiaalosakondadega. Tegeleb õpilaskodu probleemidega. Aitab õpilasel valida kutseõppeasutust ning aitab täita vastavaid dokumente. Liina Leomar tel: 6055490 Kabinet B108 e-post: liina.leomar@helen.edu.ee

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja mõõdab ja kaalub lapsi kaks korda aastas, kontrollib nägemist, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega, et vaktsineerimised perearstide juures saaksid kõikidel lastel õigeaegselt tehtud. Olga Kruglova kabinet C korpuse 0 korrusel tel: 605 5490 e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee Esmaspäev, teisipäev, neljapäev 8.00-15.00 Kolmapäev 13.00-18.00.

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras e-post: kulli.terras-masing@helen.edu.ee Marite Taks e-post: marite.taks@helen.edu.ee

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad: Evelyn Kaevats- õpetaja  Tiia Ojamets -õpetaja Gisela Volmer -õpetaja Olga Kruglova- kooliõde   Kaisa Einsok -lapsevanem Silja Kreegimäe- huvijuht, esimees  Kontakt: Silja Kreegimäe- tervisenõukogu esimees e-mail silja.kreegimae@helen.edu.ee

EstoniaUSA