Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Tallinna Heleni Kooli hoolekogu koosseis: 1. Marko Uripea lapsevanem 2. Epp Hannus lapsevanem 3. Jana Raado Tkatšuk lapsevanem 4. Kristi Aarmaa lapsevanem 5. Reet Ristjan õpetaja 6. Olga Ilgina õpetaja 7. Triinu Tamm õpetaja 8. Liis Mardi õpetaja 9. Triin Lindau linna esindaja 10. Toomas Sepp toetava organisatsiooni esindaja Kontakt: Hoolekogu esimees Toomas Sepp e-mail …

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Erki Korp Direktor erki.korp@helen.edu.ee Marju Vaga Personali- ja finantsjuht marju.vaga@helen.edu.ee Inna Kannike Majandusjuhataja inna.kannike@helen.edu.ee Olga Ilgina Osakonnajuhataja B olga.ilgina@helen.edu.ee   (nägemispuudega õpilaste osakond)   Klaarika Hiis-Hommuk Osakonnajuhataja A ja C klaarika.hiis-hommuk@helen.edu.ee   (kõne- ja kuulmispuudega õpilaste osakonnad)   Triinu Tähiste Lasteaia juhataja triinu.tahiste@helen.edu.ee Liina Leomar Sotsiaalpedagoog liina.leomar@helen.edu.ee   (õpilaskodu ja pikapäevarühmad) …

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 25.02.2019                                    Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 01.09.2019                           Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu Direktor   1   Õppealajuhataja 0,75 0,8   HEV õpilaste õppekoordinaator   0,2   Lasteaia liikumisõpetaja 1     Lasteaia muusikaõpetaja 1     Lasteaiaõpetaja 15,41     Logopeed 0,83 1,62   Tüflopedagoog   1   Eripedagoog …

Logopeedid

Tallinna Heleni Kooli logopeedid teenindavad lasteaialapsi ja kooliõpilasi, kellel on hariduslikud erivajadused kuulmise, nägemise või kõne osas. Logopeedide poolt teenindatavate laste arv ja tundide maht sõltub logopeedide töökoormusest. Logopeedi töö valdkonnad on: laste kõne uurimine; individuaalsete töökavade koostamine; hääldusoskuste arendamine; vajadusel kuuldetaju arendamine; psüühiliste protsesside arendamine; sõnavara täpsustamine ja rikastamine; siduskõne arendamine; lugemis- ja kirjutamisoskuse …

Sotsiaalpedagoog

Jälgib igapäevast koolielu ja tegeleb õpilaste sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega. Loob last ümbritseva ja toetava võrgustiku. Suhtleb omavalitsuste sotsiaalosakondadega. Tegeleb õpilaskodu probleemidega. Aitab õpilasel valida kutseõppeasutust ning aitab täita vastavaid dokumente. Liina Leomar tel: 605 5485 Kabinet B108 e-post: liina.leomar@helen.edu.ee

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja mõõdab ja kaalub lapsi kaks korda aastas, kontrollib nägemist, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega, et vaktsineerimised perearstide juures saaksid kõikidel lastel õigeaegselt tehtud. Olga Kruglova kabinet C korpuse 0 korrusel tel: 605 5484 e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee Esmaspäev, teisipäev, neljapäev 8.00-15.00 Kolmapäev 13.00-18.00.

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras e-post: kulli.terras-masing@helen.edu.ee Marite Taks e-post: marite.taks@helen.edu.ee

Sünnipäevad

SOOVIME PALJU, PALJU ÕNNE ! JAANUAR 05 Kolossov Elina Õun Maret 14 Kalabina Marina 20 Oja Ülla 22 Kotkas-Lill Maila 29 Org Natalja 30 Ojamets Tiia 31 Jõgisu Sirli VEEBRUAR 02 Murd Aire 04 Tagarand Helle 07 Taks Marite 09 Mardi Liis 12 Härma Svetlana 13 Järvik Ene 14 Muru Laila 15 Eiber Lehte 19 …

EstoniaUSA