Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Tallinna Heleni Kooli hoolekogu koosseis: Marika Koor lapsevanem (kool) Jana Raado-Tkatšuk lapsevanem (kool) Kristi Aarmaa lapsevanem (lasteaed) Reet Ristjan õpetajate esindaja (kool) Olga Ilgina õpetajate esindaja (kool) Triinu Tamm õpetajate esindaja (kool) Evelyn Kaevats õpetajate esindaja (lasteaed) Triin Lindau linnaosa esindaja Bella Kurg õpilasomavalitsuse esindaja Triin Jõeveer vilistlaste esindaja Toomas Sepp toetava organisatsiooni esindaja (EKLVL) …

Vaata lehekülge »

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Direktsioon Osakondade juhid   Direktori vastuvõtuajad: T 13.00-17.00. Vastuvõtule registreerimine tel 5096799.  

Vaata lehekülge »

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 01.09.2016 Ametikoht Lasteaed Kool Pedagoogiline personal     Direktor   1 Õppealajuhataja 1 1 Lasteaia liikumisõpetaja 1   Lasteaia muusikaõpetaja 1   Lasteaiaõpetaja 13,47   Logopeed 2 1,75 Tüflopedagoog   0,8 Eripedagoog   0,5 Pikapäevarühma kasvataja   4,32 Viipekeeletõlk   0,63 Õpetaja põhikoolis   25,73 Õpilaskodu kasvataja   2,48 …

Vaata lehekülge »

Töötajate nimekiri

Vaata lehekülge »

Logopeedid

 Tallinna Heleni Kooli logopeed tegeleb kuulmis-, nägemis- ja kõneliste erivajadustega lasteaialaste ja põhikooli õpilastega. Logopeed uurib  õppeaasta alguses laste kõnet ja  koostab vajadusel  individuaalsed töökavad; arendab laste: hääldusoskusi; kuuldetaju, vastavalt vajadusele; suultlugemisoskust, vastavalt vajadusele; sõnavara ja siduskõnet; kirjalikku kõnet; sõrmendamist, vastavalt vajadusele. koostab õppeaasta lõpus  kõneiseloomustused; tegeleb lasteaialaste ja kooliõpilastega nende vajadusest lähtuvalt nõustab  õpetajaid ja …

Vaata lehekülge »

Sotsiaalpedagoog

Jälgib igapäevast koolielu ja tegeleb õpilaste sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega. Loob last ümbritseva ja toetava võrgustiku. Suhtleb omavalitsuste sotsiaalosakondadega. Tegeleb õpilaskodu probleemidega. Aitab õpilasel valida kutseõppeasutust ning aitab täita vastavaid dokumente. Liina Leomar tel: 605 5485 Kabinet B108 e-post: liina.leomar@helen.edu.ee

Vaata lehekülge »

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja mõõdab ja kaalub lapsi kaks korda aastas, kontrollib nägemist, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega, et vaktsineerimised perearstide juures saaksid kõikidel lastel õigeaegselt tehtud. Olga Kruglova kabinet C korpuse 0 korrusel tel: 605 5484 e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee Esmaspäev, teisipäev, neljapäev 8.00-15.00 Kolmapäev 13.00-18.00.

Vaata lehekülge »

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras õpetajate tuba e-post: kulli.terras@helen.edu.ee Raili Loit õpetajate tuba e-post: raili.loit@helen.edu.ee

Vaata lehekülge »

Sünnipäevad

 Palju õnne! Nadezda Heinlaid                01.05 Vytautas Daugintis-Ristjan 02.05 Katrin Vatsel                          03.05 Reet Ristjan                          04.05 Baiba Põder                 …

Vaata lehekülge »

EstoniaUSA