Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 25.02.2019                                   

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 0,5 1,4  
HEV õpilaste õppekoordinaator   0,2  
Lasteaia liikumisõpetaja 1    
Lasteaia muusikaõpetaja 1    
Lasteaiaõpetaja 15,38     
Logopeed 0,83 1,62  
Tüflopedagoog   0,84  
Eripedagoog 0,29 1,85  
Pikapäevarühma kasvataja   4,02  
Viipekeeletõlk   1,83  
Õpetaja põhikoolis   27,58  
Õpilaskodu kasvataja   2,31  
Abiõpetaja   5,12  
Administraator   2,2  
Infojuht   1,0  
Kasvataja abi     2,34
Koristaja 0,5 2,5  
Lasteaiaõpetaja abi 8    
Majahoidja 1    
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija 0,5    
Remonditööline 0,63    
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja 0,15    
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,5  
Psühholoog   1  
Ringijuht   0,66  
Abitööline   2  
KOKKU 29,78 61,53 2,34
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   93,65

EstoniaUSA