Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 25.02.2019                                   

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 01.09.2019                          

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 0,75 0,8  
HEV õpilaste õppekoordinaator   0,2  
Lasteaia liikumisõpetaja 1    
Lasteaia muusikaõpetaja 1    
Lasteaiaõpetaja 15,41    
Logopeed 0,83 1,62  
Tüflopedagoog   1  
Eripedagoog 0,29 1,89  
Tegevusterapeut   0,75  
Pikapäevarühma kasvataja   3,94  
Viipekeeletõlk   1,58  
Õpetaja põhikoolis   26,66  
Õpilaskodu kasvataja   2,34  
Abiõpetaja   5,9  
Administraator   2,2  
Infojuht   1,0  
Kasvataja abi     2,34
Koristaja 0,5 2,5  
Lasteaiaõpetaja abi 8    
Majahoidja 1    
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija 0,5    
Remonditööline 0,63    
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja 0,15    
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Psühholoog   1  
Ringijuht   0,06  
Abitööline   2  
KOKKU 30,06 61,04 2,34
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   93,44
EstoniaUSA