Tagasi Inimesed-le

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 01.12.2017

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Pedagoogiline personal      
Direktor 1
Õppealajuhataja 1 1,4
HEV õpilaste õppekoordinaator 0,2
Lasteaia liikumisõpetaja 1
Lasteaia muusikaõpetaja 1
Lasteaiaõpetaja 14,49
Logopeed 2 1
Tüflopedagoog 0,8
Eripedagoog 0,77
Pikapäevarühma kasvataja 4,59
Viipekeeletõlk 0,91
Õpetaja põhikoolis 28,43
Õpilaskodu kasvataja 1,24 1,12
Muu  personal      
Abiõpetaja 3,9
Administraator 2,2
Infojuht 0,75
Kasvataja abi 2,35
Koristaja 0,5 2,5
Lasteaiaõpetaja abi 8
Majahoidja 1
Majandusjuhataja 0,9
Personali-ja finantsjuht 1
Pesupesija 0,5
Remonditööline 0,63
Sotsiaalpedagoog 1
Tervishoiutöötaja 0,15
Õppesekretär 1
KOKKU 30,27 53,59 3,47
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   87,33
EstoniaUSA