Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 17.08.2020                          

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 0,75 1  
HEV õpilaste õppekoordinaator   0,2  
Lasteaia liikumisõpetaja 1    
Lasteaia muusikaõpetaja 1    
Lasteaiaõpetaja 17,27    
Logopeed 1 1,45  
Tüflopedagoog   1  
Eripedagoog 0,29 2,74  
Tegevusterapeut   0,75  
Füsioterapeut   0,5  
Pikapäevarühma kasvataja   3,61  
Viipekeeletõlk   1,58  
Õpetaja põhikoolis   26,81  
Õpilaskodu kasvataja   2,34  
Abiõpetaja   5,8  
Administraator   2,2  
Infojuht   1  
Kasvataja abi   0,29 2,05
Koristaja   3  
Lasteaiaõpetaja abi 9    
Majahoidja   1  
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija   0,5  
Remonditööline   0,63  
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja 0,15    
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Koolipsühholoog   1  
Ringijuht   0,06  
Abitööline   2  
KOKKU 30,46 65,06 2,05
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   97,57

       

EstoniaUSA