↑ Tagasi Inimesed-le

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 01.09.2016

Ametikoht Lasteaed Kool
Pedagoogiline personal    
Direktor   1
Õppealajuhataja 1 1
Lasteaia liikumisõpetaja 1  
Lasteaia muusikaõpetaja 1  
Lasteaiaõpetaja 13,47  
Logopeed 2 1,75
Tüflopedagoog   0,8
Eripedagoog   0,5
Pikapäevarühma kasvataja   4,32
Viipekeeletõlk   0,63
Õpetaja põhikoolis   25,73
Õpilaskodu kasvataja   2,48
Muu  personal    
Abiõpetaja 1 3
Administraator   2,2
Infojuht   0,75
Kasvataja abi   2,71
Koristaja   2,85
Lasteaiaõpetaja abi 8  
Majahoidja   1
Majandusjuhataja   0,9
Personali-ja finantsjuht   1
Pesupesija 0,5  
Remonditööline   0,63
Sotsiaalpedagoog   1
Tervishoiutöötaja 0,15  
Õppesekretär   1
KOKKU 28,12 55,25
Lasteaed ja kool kokku 83,37
EstoniaUSA