Tagasi Inimesed-le

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 01.09.2018

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor 1
Õppealajuhataja   2,4
HEV õpilaste õppekoordinaator 0,2
Lasteaia liikumisõpetaja 1
Lasteaia muusikaõpetaja 1
Lasteaiaõpetaja 15,4 
Logopeed 0,83 1,64
Tüflopedagoog 0,84
Eripedagoog 0,29 1,71
Pikapäevarühma kasvataja 4,02
Viipekeeletõlk 1,75
Õpetaja põhikoolis 27,68
Õpilaskodu kasvataja 2,01 0,3
Abiõpetaja 5,02
Administraator 2,2
Infojuht 0,75
Kasvataja abi 2,34
Koristaja   3
Lasteaiaõpetaja abi 8
Majahoidja   1
Majandusjuhataja 0,9
Personali-ja finantsjuht 1
Pesupesija   0,5
Remonditööline   0,63
Sotsiaalpedagoog 1
Tervishoiutöötaja   0,15
Õppesekretär 1
Huvijuht   0,5  
Psühholoog   1  
Ringijuht   0,66  
KOKKU 26,52 62,56 2,64
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   91,72
EstoniaUSA