Kool

Siit leiab teavet kooli õppetegevuse kohta.

Vastuvõtt kooli

Avaldusi Tallinna Heleni Kooli kandideerimiseks saab esitada aastaringselt info@helen.edu.ee. Õpilaskoht võimaldatakse selle olemasolul kohe, kui kohta ei ole jääb kandidaat järjekorda. Tallinna Heleni Kooli kandideerimiseks esitatavad dokumendid: Avaldus kooli sisseastumiseks. Avalduse vormi leiab siit. Individuaalse arengu jälgimise kaart või iseloomustus (lasteaiast). Kõneosakonna õpilaskandidaatidel logopeedi kokkuvõtte lapse kõne arengust. Viimase kalendriaasta jooksul saadud lastepsühhiaatri või neuroloogi, …

Kooli struktuur

Põhikool A osakond: Kuulmispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel   B osakond: Nägemispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel   C osakond: Kõnepuudega õpilastele riikliku (RÕK) õppekava alusel   Gümnaasium Erivajadusega (kuulmispuue) õpilastele.   Tugistruktuurid Pikapäevarühmad: 1.-5.klassi riikliku õppekava õpilastele ja kõigile lihtsustatud või toimetuleku õppekava …

Õppetöö koolis

Heleni Kooli laul

Tekst ja viis: Ene Järvik Sa võid tunda meretuuli, aimad lainte kohinat. Pelgurannas tean ma kooli, pole kuskil paremat. See on Heleni Kool, Heleni Kool, tule vana tamme alla. Hommik siia sind toob, sõbrad kõik koos. See on meie Heleni Kool. Meil on väikseid ja ka suuri vahvaid poisse tüdrukuid. Õpi, vaata, kuula, uuri, küllap …

Keelte õpetamine

A osakond põhikool A osakond – kurdid õpilased Esmakeeleks on eesti viipekeel, A – võõrkeel on eesti keel alates 1.klassist. Riikliku õppekava järgi õpetusega saavutatakse põhikooli lõpuks eesti keeles B1 tase. B-võõrkeelt, inglise keelt, õpetatakse alates 6.klassist. Lihtsustatud õppekava järgse õpetusega saavutatakse põhikooli lõpuks eesti keeles A2 tase. Toimetuleku õppekavaga saavutatakse maksimaalselt A1 tase põhikooli …

Valikained

Gümnaasiumis on võimalik õppida sotsiaaltööd ja eesti viipekeelt.

EstoniaUSA