Kool

Siit leiab teavet kooli õppetegevuse kohta.

Õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogud 2018/2019 õppeaastal: Nr 1  18.12.2018 Nr 2 17.04.2019 Nr 3 05.06.2019 Nr 4 19.06.2019 Õppenõukogud 2017/2018 õppeaastal: Nr 1  13.12.2017 Nr 2  05.06.2018 Nr 3  19.06.2018 Õppenõukogud 2016/2017 õppeaastal: Nr 1  05.10.2016 Nr 2  15.12.2016 Nr 3  12.06.2017 Nr 4  21.06.2017 Nr 5  24.08.2017 Õppenõukogud 2015/2016 õppeaastal: Nr 1  30.09.2015 Nr 2  23.12.2015 Nr …

Vastuvõtt kooli

Vastuvõtt kooli Avaldusi Tallinna Heleni Kooli kandideerimiseks saab esitada aastaringselt info@helen.edu.ee. Alates 2018 aasta veebruarist on Tallinna Heleni Koolis õppimise aluseks SA Innove koolivälise hindamismeeskonna soovitus tõhustatutud või eritoe rakendamise kohta. Rohkem infot ja taotluse esitamise vormi leiate siit: https://www.innove.ee/rajaleidja/koolivaline-noustamismeeskond/ Õpilaskoht võimaldatakse selle olemasolul kohe, kui kohta ei ole jääb kandidaat järjekorda. Tallinna Heleni Kooli kandideerimiseks …

Kooli struktuur

Põhikool A osakond: Kuulmispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel   B osakond: Nägemispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel   C osakond: Kõnepuudega õpilastele riikliku (RÕK) õppekava alusel   Gümnaasium Erivajadusega (kuulmispuue) õpilastele.   Tugistruktuurid Pikapäevarühmad: 1.-5.klassi riikliku õppekava õpilastele ja kõigile lihtsustatud või toimetuleku õppekava …

Õppetöö koolis

Heleni Kooli laul

Tekst ja viis: Ene Järvik Sa võid tunda meretuuli, aimad lainte kohinat. Pelgurannas tean ma kooli, pole kuskil paremat. See on Heleni Kool, Heleni Kool, tule vana tamme alla. Hommik siia sind toob, sõbrad kõik koos. See on meie Heleni Kool. Meil on väikseid ja ka suuri vahvaid poisse tüdrukuid. Õpi, vaata, kuula, uuri, küllap …

Keelte õpetamine

A osakond põhikool A osakond – kurdid õpilased Esmakeeleks on eesti viipekeel, A – võõrkeel on eesti keel alates 1.klassist. Riikliku õppekava järgi õpetusega saavutatakse põhikooli lõpuks eesti keeles B1 tase. B-võõrkeelt, inglise keelt, õpetatakse alates 6.klassist. Lihtsustatud õppekava järgse õpetusega saavutatakse põhikooli lõpuks eesti keeles A2 tase. Toimetuleku õppekavaga saavutatakse maksimaalselt A1 tase põhikooli …

Valikained

Gümnaasiumis on võimalik õppida sotsiaaltööd ja eesti viipekeelt.

Huviringid

Info huviringide kohta leiate siit.

KiVa

Tallinna Heleni koolis rakendatakse alates  2018. aastast KiVa programmi! KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. Programm: ● aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima; ● sisaldab tegevusi …

EstoniaUSA