Kool

Siit leiab teavet kooli õppetegevuse kohta.

Õppetöö koolis

Ürituste kalender

Kooli struktuur

Põhikool A osakond: Kuulmispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel B osakond: Nägemispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel C osakond: Kõnepuudega õpilastele riikliku (RÕK) õppekava alusel Gümnaasium Erivajadusega (kuulmispuue) õpilastele. Tugistruktuurid Pikapäevarühmad: 1.-5.klassi riikliku õppekava õpilastele ja kõigile lihtsustatud või toimetuleku õppekava õpilastele võimalusel. Huviringid: Vastavalt …

Eksamite ajad

  Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:    Uuendamisel.       Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles, koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.   *Õpilasel on õigus sooritada kõik viis lõpueksamit riigieksamitena. *Koolieksamid võib sooritada kõigis riikliku õppekava kohustuslikes õppeainetes ja nendes …

Heleni Kooli laul

Tekst ja viis: Ene Järvik Sa võid tunda meretuuli, aimad lainte kohinat. Pelgurannas tean ma kooli, pole kuskil paremat. See on Heleni Kool, Heleni Kool, tule vana tamme alla. Hommik siia sind toob, sõbrad kõik koos. See on meie Heleni Kool. Meil on väikseid ja ka suuri vahvaid poisse tüdrukuid. Õpi, vaata, kuula, uuri, küllap …

Keelte õpetamine

A osakond põhikool A osakond – kurdid õpilased Esmakeeleks on eesti viipekeel, A – võõrkeel on eesti keel alates 1.klassist. Riikliku õppekava järgi õpetusega saavutatakse põhikooli lõpuks eesti keeles B1 tase. B-võõrkeelt, inglise keelt, õpetatakse alates 6.klassist. Lihtsustatud õppekava järgse õpetusega saavutatakse põhikooli lõpuks eesti keeles A2 tase. Toimetuleku õppekavaga saavutatakse maksimaalselt A1 tase põhikooli …

Valikained

Gümnaasiumis on võimalik õppida sotsiaaltööd ja eesti viipekeelt.

EstoniaUSA