Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Niguliste muuseumis anti üle sihtannetus Tallinna Heleni Koolile

Täna, 18. jaanuaril kell 16.00 andis Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret üle Tallinna Heleni Kooli direktor Erki Korpile jõuluperioodil aset leidnud heategevusprojekti käigus kogutud annetuse summas 728 eurot. Jõulude eel algatatud projekti eesmärgiks oli koguda raha Tallinna Heleni Kooli meele- ja kõnepuudega laste eritranspordiks Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundidesse.

26.novembrist kuni 14. jaanuarini oli Niguliste muuseumi külastajatel võimalus anda oma panus Tallinna Heleni Kooli laste heaks. Kogutud summa võimaldab ligi 180 erivajadusega lapsel külastada Eesti Kunstimuuseumi filiaalide, Kumu kunstimuuseumi, Kadrioru kunstimuuseumi, Adamson-Ericu muuseumi ja Niguliste muuseumi haridusprogramme. Tänu Aitan Lapsi fondi ja Eesti Kunstimuuseumi koostööle on Tallinna Heleni Kooli õpilastele muuseumitunnis osalemine „Aitan lapsi kunsti juurde“ projekti raames tasuta.

„Eesti Kunstimuuseumi kõigis filiaalides on loodud või loomisel spetsiaalsed haridusprogrammid erivajadustega lastele ja noortele. Osalus nendes tundides on tagasihoidlik, sest lapsed vajavad muuseumisse tulekuks eritransporti, mille jaoks tihti ei leita piisavalt ressursse. Sellepärast sai ka muuseumi initsiatiivil taoline heategevusprojekt algatatud,“ kommenteerib Niguliste muuseumi haridustöö kuraator Külli Kaus.

Tallinna Heleni Kooli esimene õpilaste grupp külastab Eesti Kunstimuuseumi spetsiaalselt erivajadustega lastele välja töötatud haridusprogrammi juba 25. jaanuaril.

Eesti Kunstimuuseum püüdleb selle poole, et kunst oleks kättesaadav ja kogetav kõigile sihtgruppidele, sh erivajadustega inimestele. Kõik erivajadustega inimeste muuseumikogemust täiustavad tegevused on Eesti Kunstimuuseumis koondunud ühise nime „Muuseum puudutab“ alla.

 

EstoniaUSA