Mine tagasi Kool

Kooli struktuur

Põhikool

  • A osakond:

Kuulmispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel

 

  • B osakond:

Nägemispuudega õpilastele riikliku (RÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekava alusel

 

  • C osakond:

Kõnepuudega õpilastele riikliku (RÕK) õppekava alusel

 

Gümnaasium

Erivajadusega (kuulmispuue) õpilastele.

 

Tugistruktuurid

  • Pikapäevarühmad:

1.-5.klassi riikliku õppekava õpilastele ja kõigile lihtsustatud või toimetuleku õppekava õpilastele võimalusel.

 

  • Huviringid:

Vastavalt õpilaste soovile ja kooli võimalustele.

 

  • Õpilaskodu:

Tallinnast kaugemal elavatele ja probleemsetest peredest pärit õpilastele.

 

  • Nõustamiskeskus:

Tavakoolis õppivatele nägemispuudega õpilastele ja nende peredele puudespetsiifilise õppe tagamiseks.

EstoniaUSA