„Meie Rühma Raamat”

Sõle raamatukogu kutsus ajavahemikul 20.10.2018-30.04.2019 kõiki Põhja-Tallinna lasteaedade rühmasid osalema lugemisprogrammis „Meie Rühma Raamat”. Ürituse eesmärgiks oli väärtustada lugemist, arendada lapse silmaringi ja sõnavara ning õpetada lapsi meeskonnas töötama ning teistega arvestama. Meie lasteaiast osalesid programmis Põnnituba ja Mürakarude rühm ning õpetajad Liis ja Grethel.

17. mail toimus Päikese Lasteaias lugemisprogrammi pidulik lõpetamine, kuhu olid oodatud kõik projektis osalejad ning jagati tunnustusi ja kiitusi tublimatele lugejatele. Lisaks erinevatele auhindadele said kõik lasteaiarühmad endale “Meie Rühma Raamatu”, kuhu olid kogutud antud perioodi jooksul iga rühma laste loetud raamatutest joonistatud pildid. Arvesse võeti raamatud, mida lapsed lugesid üheskoos rühmaga, kodus vanematega või iseseisvalt.

Häid uudiseid jagus meie lasteaeda küllaga. Kõige pisemate hulgas oli üheks tublimaks lugejaks Mürakarude rühma Taavi, kes koos emaga oli lugenud 8 raamatut. Tunnustuse ja auhinna sai ka Põnnitoa Miikael, kes oli iseseisvalt läbi lugenud 27 raamatut. Kogu lugemisprogrammi kõige suuremaks lugejaks on aga Põnnitoa Ronja, kes iseseisvalt luges koguni 70 raamatut ning koos perega 90 raamatut! Põnnituba sai innuka lugemise ja mahuka “Meie Rühma Raamatu” eest ka eriauhinna –  kohtumise kirjanik Marge Pärnitsaga.

Uute lugemisteni järgmisel õppeaastal!

EstoniaUSA