Opiqu platvormi koolitus

Täna toimus meie kooli õpetajatele Opiqu platvormi koolitus. Saime ülevaate digiõpikute sisukorra ülesehitusest ja õppekomplektide varamust. Samuti erinevatest võimalustest ja seostest e-kooliga. LÕK materjalide digiteerimise osas on Opiqul koostöös Innovega käimas projekt, mille raames jõuavad Opiqusse matemaatika, loodusõpetuse ja inimeseõpetuse aine HEV digiõpikud. Need on materjalid, mis paberil ei ilmu ning digiõpikutele lisatakse väljaprinditavad pdf töölehted, et erikoolide vajadustele paremini vastu tulla. Innove digiõpikud on koolidele kättesaavad 2020. kooliaasta alguseks.
Koolitus oli ka tulevikku vaatav kõigile meie kooli õpetajatele, et nad saaksid Opiqu platvormiga tutvuda ja valmistuda selleks, kui HEV digiõpikud valmis on. Tänud Opiqu meeskonnale!

EstoniaUSA