Mine tagasi Kool

Õppetöö koolis

Koolivaheajad ja trimestrite ajad

Koolivaheajad 2018/2019 õppeaastal:    I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;    II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;    III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;    IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;    V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019. Trimestrite ajad 2018/2019 õppeaastal: …

Õpetajate konsultatsiooniajad

Margit Sokk Teisipäev 7.40-8.20 Kerli Tammsalu Reede 12.25-13.10 Liina Urb Neljapäev 13.20-14.05 Triinu Tamm Teisipäev 13.20 – 14.05 Silja Kreegimäe Teisipäev 13.10- 14.05 Triin Kala Kolmapäev 13.20-14.05 Maila Kotkas-Lill Teisipäev 13. 20 – 14. 05 Vytautas Daugintis Kokkuleppel Kadri Hein-Loik Esmaspäev 16.00-16.45 Grethel Rüütsalu Teisipäev 14.15-15.00 Evi Vospert Reedel  12.25 – 13.10 Imbi Kõiver kokkuleppel …

Õppeaasta eesmärgid

Õppetöö tulemuslikkuse tõstmine, tihedam seostamine igapäevase eluga ning praktilise õppe osakaalu suurendamine õpilaste eripära arvestamine töökavade koostamisel, õigeaegse õpiabi osutamine ja õppima õpetamine; õppekäikude korraldamine loodusesse, asutustesse ja ettevõtetesse; pimedatele õpilastele orienteerumis- ja liikumisõpetuse tagamine; uute õpetajate koolitamine, metoodiline nõustamine. Õppe-kasvatustöö tulemuslikkuse ja koolikultuuri parendamine, “meie” tunde tugevdamine meeskonnatöö, ühtsed nõuded, jätkuv koostöö klassijuhatajate, aineõpetajate, …

Tundide ajad

Tundide ajad 1. 08.20 – 09.05 2. 09.15 – 10.00 3. 10.10 – 10.55 10.55- 11.20 1. lõuna vahetus 4. 11.20 – 12.05 12.05- 12:25 2. lõuna vahetus 5. 12.25 – 13.10 6. 13.20 – 14:05 7. 14.15 – 15.00 8. 15.10 – 15.55    

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud: põhikoolis traditsiooniliselt (kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel); gümnaasiumis kursustena (õpitakse valitud õppesuuna ja kursuste järgi kujunenud õpperühmades, kursuste järjestuse määrab aineloogika); Tallinna Heleni Koolis õpetatakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel. Vajadusel koostatakse individuaalne õppekava. Klassi täituvuse ülemine piirnorm on: Gümnaasiumis …

Õppekava

Õppekava põhimõtted Tallinna Heleni Kooli õppekavad on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli  riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel, arvestades koolis õppivate õpilaste erivajadusi ja lähtudes kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest, visioonist ja missioonist. A-osakonna põhikooli osas toimub õpe 11 aastat ja B- ja C- osakondade põhikooli osas 10 aastat. Liitpuudega õpilastega suhtlemiseks …

EstoniaUSA