↑ Tagasi Kool-le

Õppetöö koolis

Koolivaheajad

I koolivaheaeg: 22. oktoober 2016 kuni 30. oktoober 2016 II koolivaheaeg: 23. detsembter 2016 kuni 08. jaanuar 2017 III koolivaheaeg: 25. veebruar 2017 kuni 05. märts 2017 IV koolivaheaeg: 22. aprill 2017 kuni 30. aprill 2017 Suvevaheaeg: 14. juuni 2017 kuni 31. august 2017.(v.a. lõpuklassid)

Vaata lehekülge »

Õpetajate konsultatsiooniajad

Nimi Aeg Kontakt Adama Reet kokkuleppel Reet.adama@helen.edu.ee Daugintis Vytautas kokkuleppel VYTAUTAS.DAUGINTIS-RISTJAN@helen.edu.ee Hein Kadri T 14.15 – 15.00 Kadri.hein@helen.edu.ee Heinla Katrin kokkuleppel Katrin.heinla@helen.edu.ee Kadri Ojala K 14.00 – 15.00 Kadri.ojala@helen.edu.ee Klimova Valeria T 14.15 – 15.00 Valeria.klimova@helen.edu.ee Loit Raili K 14.15 – 15.00 Raili.loit@helen.edu.ee Murd Aire N 15.15 – 16.00 Aire.murd@helen.edu.ee Muru Laila kokkuleppel Laila.muru@helen.edu.ee Mändsoo …

Vaata lehekülge »

Õppeaasta eesmärgid

Õppetöö tulemuslikkuse tõstmine, tihedam seostamine igapäevase eluga ning praktilise õppe osakaalu suurendamine õpilaste eripära arvestamine töökavade koostamisel, õigeaegse õpiabi osutamine ja õppima õpetamine; õppekäikude korraldamine loodusesse, asutustesse ja ettevõtetesse; pimedatele õpilastele orienteerumis- ja liikumisõpetuse tagamine; uute õpetajate koolitamine, metoodiline nõustamine. Õppe-kasvatustöö tulemuslikkuse ja koolikultuuri parendamine, “meie” tunde tugevdamine meeskonnatöö, ühtsed nõuded, jätkuv koostöö klassijuhatajate, aineõpetajate, …

Vaata lehekülge »

Tundide ajad

Tundide ajad 1. 08.20 – 09.05 2. 09.15 – 10.00 3. 10.10 – 10.55 10.55- 11.20 1. lõuna vahetus 4. 11.20 – 12.05 12.05- 12:25 2. lõuna vahetus 5. 12.25 – 13.10 6. 13.20 – 14:05 7. 14.15 – 15.00 8. 15.10 – 15.55    

Vaata lehekülge »

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud: põhikoolis traditsiooniliselt (kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel); gümnaasiumis kursustena (õpitakse valitud õppesuuna ja kursuste järgi kujunenud õpperühmades, kursuste järjestuse määrab aineloogika); Tallinna Heleni Koolis õpetatakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava ja toimetuleku riikliku õppekava alusel. Vajadusel koostatakse individuaalne õppekava. Klassi täituvuse ülemine piirnorm on: Gümnaasiumis …

Vaata lehekülge »

Õppekava

Õppekava põhimõtted Tallinna Heleni Kooli õppekavad on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava alusel, arvestades koolis õppivate õpilaste erivajadusi ja lähtudes kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest, visioonist ja missioonist. A-osakonna põhikooli osas toimub õpe 11 aastat ja B- ja C- osakondade põhikooli osas 10 aastat. Liitpuudega õpilastega suhtlemiseks kasutatakse lisaks eesti …

Vaata lehekülge »

EstoniaUSA