Mine tagasi Kool

Õppetöö koolis

Koolivaheajad ja trimestrite ajad

Koolivaheajad 2019/2020 õppeaastal: I vaheaeg:   21. oktoober – 27. oktoober 2019 II vaheaeg: 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020 III vaheaeg: 24. veebruar – 1. märts 2020 IV vaheaeg: 20. aprill – 26. aprill 2020 Suvevaheaeg: 11. juuni 2020 – 31. august 2020 Trimestrite ajad: I trimestri lõpp 22. november 2019 II trimestri …

Õpetajate konsultatsiooniajad

Õpetajate konsultatsiooniajad A- ja C- osak. Margit Sokk K 7.40 – 8.20 Kerli Tammsalu N 13.15 – 14.00 Liina Urb K 12.25 – 13.10 Vilve Mölder kokkuleppel Jäppe Johanson K 13.20 – 14.05 või kokkuleppel Virve -Ingrid Lige kokkuleppel Kersti Karu kokkuleppel Vytautas Daugintis kokkuleppel Kadri Hein-Loik E 15.10 -15.55                                       T 15.10 -15.55 Grethel Rüütsalu …

Õppeaasta eesmärgid

Õppetöö tulemuslikkuse tõstmine, tihedam seostamine igapäevase eluga ning praktilise õppe osakaalu suurendamine õpilaste eripära arvestamine töökavade koostamisel, õigeaegse õpiabi osutamine ja õppima õpetamine; õppekäikude korraldamine loodusesse, asutustesse ja ettevõtetesse; pimedatele õpilastele orienteerumis- ja liikumisõpetuse tagamine; uute õpetajate koolitamine, metoodiline nõustamine. Õppe-kasvatustöö tulemuslikkuse ja koolikultuuri parendamine, “meie” tunde tugevdamine meeskonnatöö, ühtsed nõuded, jätkuv koostöö klassijuhatajate, aineõpetajate, …

Tundide ajad

Tundide ajad 1. 08.20 – 09.05 2. 09.15 – 10.00 3. 10.10 – 10.55 10.55- 11.20 1. lõuna vahetus 4. 11.20 – 12.05 12.05- 12:25 2. lõuna vahetus 5. 12.25 – 13.10 6. 13.20 – 14:05 7. 14.15 – 15.00 8. 15.10 – 15.55    

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud traditsiooniliselt  ja kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel. Tallinna Heleni Koolis õpetatakse põhikooli riikliku õppekava, põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel. Vajadusel koostatakse õpilastele individuaalne õppekava. Klassi täituvuse ülemine piirnorm on: meelepuuetega laste põhikooliklassis kuni 6 õpilast; kõnepuudega laste põhikooliklassis kuni 12 õpilast; Kool võimaldab põhiharidust omandaval …

Õppekava

Õppekava põhimõtted Tallinna Heleni Kooli õppekavad on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli  riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel, arvestades koolis õppivate õpilaste erivajadusi ja lähtudes kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest, visioonist ja missioonist. A-osakonna põhikooli osas toimub õpe 11 aastat ja B- ja C- osakondade põhikooli osas 10 aastat. Liitpuudega õpilastega suhtlemiseks …

EstoniaUSA