Orienteerumismäng GAGi õpilastega

22. novembril külastasid Tallinna Heleni Kooli üheksa õpilast Gustav Adolfi Gümnaasiumi 10. klassist. Õpilased mängisid inglise keele tunni raames koos Heleni kooli 10-11A klassiga tahvelarvutite abil sõnamoodustuse teemalist orienteerumismängu, kus tuli tuletada sõnu, sobitada sõnatüvesid ja liiteid ning lahendada temaatilisi puslesid. Harjutati ka sõnade kasutamist kontekstis: tunni tulemusena valmis igal võistkonnal mängu jooksul leitud sõnade põhjal jutuke. Mängus arendati inglise keele struktuuri ja tekstiloome alaseid teadmisi ning suhtluspädevust. Esmakordsel kohtumisel toimis kurtide ja kuuljate vaheline kommunikatsioon nii hästi, et õpilased avaldasid soovi koostööd jätkata.

 

EstoniaUSA