Riigikogu külastus

5.06 külastasid kõneosakonna 3C klassi õpilased kooli 25.a juubeli raames Riigikogu. Meid võtsid vastu Riigikogu giid Ott Mängel ja Riigikogu liige Marek Jürgenson. Täname hariva ja ning sooja vastuvõtu eest!

EstoniaUSA