Tallinna Heleni Kooli õpetajad edendasid digipädevusi

Täna toimunud koolitus aitab kaasa õpetajate digipädevuse arendamisele, et kasutada veelgi enam erinevaid kaasaegseid digitaalseid õpikeskkondi ja mitmekesistada õpikäsitlust.

Läbi erinevate projektide on olnud koolil võimalik soetada nii tahvelarvuteid kui ka laptope ja muid digivahendeid, aga nagu selgus koolis läbiviidud uuringust, võiks neid vahendeid rohkem kasutada.

Seetõttu sai püstitatud alanud poolaasta eesmärgiks õpetajate digipädevuste edendamine ning läbi selle ka koolile soetatud digivahendite suurem kasutamine.

Koolitus toimus koostöös Haridusametiga ja täname Kätlin Kalde´t suurepärase ja innustava õpetamise eest.

 

EstoniaUSA