Mine tagasi Tallinna Heleni kool

Kooli ajalugu

Remont, 1994

1989 avati Tallinnas lasteaias Pääsupesa erirühm kuulmispuuetega lastele. 1991 lisandus teine lasteaiarühm (noorem ja vanem rühm) ja esimene kooliklass kuulmispuuetega lastele (2.klass). 1992 lisandus teine klassikomplekt (3. ja 4.klass). 1993 lisandus esimene klass (1., 4. ja 5.klass).

Kurtide kool

1.septembril 1994 avati Tallinna Kurtide Kool iseseisva haridusasutusena, mis alustas õpetamist kakskeelse õpetusmetoodika järgi lasteaed-põhikoolina nelja klassikomplektiga ja kahe lasteaiarühmaga. Kokku oli koolis esimesel aastal 34 last vanuses 3-15 aastat.

Rekonstrueerimine, 1997

1995-1997 toimus koolihoone rekonstrueerimine. 1996/97 – 1. lend põhikooli lõpetajaid. Tallinna Kurtide Kool alustas tööd keskkoolina 1997 sügisest. Samast ajast avati kooli juurde ka õpilaskodu. 1997/98 toimus kooli korvpalliväljaku avamine.

Viipekeelne jumalateenistus

1999 detsembris toimus esimene viipekeelne jumalateenistus Pühavaimu kirikus.

Esimene lend, 2001

2001 lõpetas 1.lend gümnaasiumi lõpetajaid.

juurdeehitus

2002 toimus juurdeehituse, uue õppekorpuse rajamine. Samal aastal loodi lasteaias sobitusrühm. Esimene viipekeele CD sõnastik valmis 2003.aastal. Samast ajast võetakse gümnaasiumiklassidesse vastu ka kuuljaid, tavaõpilasi. Tallinna Kurtide Kooli nimi vahetus 2005.aasta suvel. Heleni nimi on pandud pimekurdi Helen Kelleri järgi. Sama aasta sügisest lisandusid pimedad ja liitpuudega pimedad lapsed (2 lasteaiarühma, 1 toimetulekuklass ja pimedate laste nõustamiskeskus).

Kes on Helen Keller?

Helen Adams Keller (27. juuni 1880 Tuscumbia, Alabama – 1. juuni 1968) oli pimekurt ameerika kirjanik ja ühiskonnategelane. Ta sündis kapten Arthur H. Kelleri ja Kate Adams Kelleri, kes oli Robert E. Lee teine nõbu, peres. Kellerite juured ulatusid Saksamaale. Sündides ei olnud Helen pime ega kurt. 19-kuuselt jäi ta raske haiguse tõttu pimedaks ja …

EstoniaUSA