Tagasi Lasteaed-le

Kohatasu lasteaias

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 12%.

Alates 01.01.2017 on lapsevanemate poolt kaetav osa (kohatasu) ühes kalendrikuus 57,34 €

Aluseks on Tallinna Haridusameti käskkiri 22.12.2015 nr 1.-2/775

Soodustuste ja toetuste saamise kohta Tallinna lasteaedades, sh Tallinna Heleni Kooli lasteaias, on info Tallinna Haridusameti kodulehel:  http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3

EstoniaUSA