Tagasi Lasteaed-le

Kohatasu lasteaias

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 12%.

Alates 01.01.2018 on lapsevanemate poolt kaetav osa (kohatasu) ühes kalendrikuus 61

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Soodustuste ja toetuste saamise kohta Tallinna lasteaedades, sh Tallinna Heleni Kooli lasteaias, on info Tallinna Haridusameti kodulehel:  http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3

EstoniaUSA