Mine tagasi Õpilase toetamine koolis

Tugiteenused

Tugiõpe

 • Konsultatsioonitunnid
  • Järelaitamistunnid
  • Tugiõppetunnid
 • Individuaalne õppekava

Logopeediline õpiabi.

 

Logopeed

 • uurib  õppeaasta alguses laste kõnet ja  koostab vajadusel  individuaalsed töökavad;
 • arendab laste:
  • hääldusoskusi;
  • kuuldetaju, vastavalt vajadusele;
  • suultlugemisoskust, vastavalt vajadusele;
  • sõnavara ja siduskõnet;
  • kirjalikku kõnet;
  • sõrmendamist, vastavalt vajadusele.
 • koostab õppeaasta lõpus  kõneiseloomustused;
 • tegeleb
  • kooliõpilastega nende vajadusest lähtuvalt
 • nõustab  õpetajaid ja lapsevanemaid laste kõne arendamise osas.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi

Jälgib igapäevast koolielu ja tegeleb õpilaste sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega. Loob last ümbritseva ja toetava võrgustiku. Suhtleb omavalitsuste sotsiaalosakondadega. Tegeleb õpilaskodu probleemidega. Aitab õpilasel valida kutseõppeasutust ning aitab täita vastavaid dokumente.

Pikapäevarühm

Avaldus pikapäevarühma
avaldus_pikapaevaruhma.pdf

Pikapäevarühma päevakava

Esmaspäev
12.00 – 15.00 tegevused
15.00 – 15.15 oode
15.15 – 16.30 ettevalmistustund puhketoas
16.30 – 16.45 bussile minek, kojuminek
16.30 – 17.00 puhketoas teleri vaatamine ja lauamängud

Teisipäev
12.00 – 15.00 tegevused
15.00 – 15.15 oode
15.15 – 16.30 ettevalmistustund puhketoas
16.30 – 16.45 bussile minek, kojuminek
16.30 – 17.00 puhketoas teleri vaatamine ja lauamängud

Kolmapäev
13.00 – 13.30 tubased tegevused (raamatukogu külastus)
13.30 – 14.30 tubased mängud vibrosaalis või lauamängud puhketoas
15.00 – 15.15 oode
15.15 – 16.30 ettevalmistustund puhketoas
16.30 – 16.45 bussile minek, kojuminek
16.30 – 17.00 puhketoas teleri vaatamine ja lauamängud

Neljapäev
11.20 – 15.00 tegevused
15.00 – 15.15 oode
15.15 – 16.30 ettevalmistustund puhketoas
16.30 – 16.45 bussile minek, kojuminek
16.30 – 17.00 puhketoas teleri vaatamine ja lauamängud

Reede
11.20 – 15.00 tegevused
15.00 – 15.15 oode
15.15 – 16.30 ettevalmistustund puhketoas
16.30 – 16.45 bussile minek, kojuminek
16.30 – 17.00 õues olek, kojuminek

EstoniaUSA