Mine tagasi Inimesed

Sotsiaalpedagoog

Jälgib igapäevast koolielu ja tegeleb õpilaste sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega. Loob last ümbritseva ja toetava võrgustiku. Suhtleb omavalitsuste sotsiaalosakondadega. Tegeleb õpilaskodu probleemidega. Aitab õpilasel valida kutseõppeasutust ning aitab täita vastavaid dokumente.

Liina Leomar
tel: 6055490
Kabinet B108
e-post: liina.leomar@helen.edu.ee

EstoniaUSA