Head Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva!

Täna tähistas Tallinna Heleni kool ja lasteaed Eesti Vabariigi sünnipäeva.

Lasteaed tähistas aktust vibrosaalis, kus direktor pidas kõne, lauldi, tantsiti, loeti luuletusi ja söödi kommi.

Kool pidas aktust võimlas, kus kõlasid laste kaunid etteasted.

Eesti Vabariigi sünnipäev toob taas esile inimesed ja riigitegelased, kes on läbi ajaloo olnud Eesti iseseisvuse saavutamisel ning hoidmisel olulise rolli kandjateks.

21. veebruaril andis Eesti Post välja Eesti riigimehe Konstantin Koniku 150. sünniaastapäeva auks postmargi.

Konstantin Konik (1873–1936) kuulus koos Konstantin Pätsi ja Jüri Vilmsiga Eestimaa Päästekomiteesse, mis kuulutas 24. veebruaril 1918 välja Eesti Vabariigi. Konik lõpetas 1898. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja töötas arstina, s.h Vene-Jaapani sõjas. Tartusse tuli Konik tagasi 1905. aasta sügisel ja sukeldus kohe ühiskondlikku ellu.

Ta osales tärkava poliitilise elu kõikidel tähtsamatel sündmustel alates 1905. aasta novembri mälestusväärsest Tartu rahvaasemike kongressist kuni Eesti rahvuskongressini 1917. aasta suvel Tallinnas. Ta oli Eesti maavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja 1917 ja töötas Eesti Vabadussõja (1918–1920) ajal Tervishoiu Peavalitsuse juhi ja Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse konsultandina.

Aastatel 1920–1931 oli ta kirurg ja Tartu ülikooli arstiteaduskonna dekaan, samuti oli Konik Tartu arstide koolkonna üks alusepanijaid. Ta osales Eesti arstkonna, eestikeelse arstiteaduse ja noore Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemi kujundamises. 1933. aastal, töötades haridus- ja sotsiaalministrina, haigestus ta ja suri pikaajalise raske haiguse järel 1936. aastal.

Täna on sünnipäev Eesti Vabariigi esimesel presidendil – Konstantin Pätsil – ta sündis 23. veebruaril 1874 ning lisaks oli ta Eestimaa Päästmise Komitee esimees, kuhu kuulusid ka Konik ja Vilms.

Konstantin Pätsi auks on avatud monument Estonia teatri taguses Tammsaare pargis ning vabariigi sünnipäeva auks on tema monumendil sini-must-valge sall.

Väga oluline on näha meie riigis ja erinevates linnades olevaid mälestusmärke, -tahvleid ja ausambaid ning see toob meile taas meelde selle, kui oluline on meie omariiklus, meie iseseisvus ja vabadus.

Samuti toetavad seda erinevate riigitegelaste auks emiteeritud meenemündid või postmargid.

Elagu Eesti! Palju õnne Eestimaa sünnipäevaks!

EstoniaUSA