Külaskäik Eesti Rahvusraamatukokku

8.-10.c klass veetis terve koolipäeva Eesti Rahvusraamatukogu väikeses majas. Päevakavas olid erinevad õppeprogrammid, milles olid lõimitud tegevused nii eesti keele, kirjanduse kui ka ühiskonnaõpetuse ainetundide raames. 

Läbi praktiliste ülesannete said õpilased enda oskusi proovile panna näiteks võltsuudiste leidmises, ajaleheartikli põhjal “Bingo” mängimises, kirjelduste või piltide järgi tekstiloomes ning jagada ka enda teadmisi Euroopa Liidust. Pikk ja hariv päev lõppes lõbusa ja nuputamist vajava “Aardejahiga” Rahvusraamatukoguhoones. 

EstoniaUSA