Tallinna Heleni Kooli kuulmispuuetega laste osakonna õpilased ja õpetajad külastasid kurtide haridusega seotud olulisi kohti Eestis

Käesoleval aastal täitus 150.aastat kurtide hariduse andmise algusest Eestis ning selle raames toimus novembris konverents, kus oli arutelu teemaks kurtide haridus tänases Eestis.

Väga oluline on tänastel Tallinna Heleni Kooli kuulmispuuetega osakonna õpilastel teada kurtide hariduse ajaloolist kujunemist ning selle erinevaid etappe ning inimesi, kes on astunud olulisi samme, et kuulmispuuetega lapsed saaksid hea haridusliku aluspõhja, mis aitaks neil jõuda täisväärtuslikeks ühiskonna kodanikeks.

Haridusmaastikul räägitakse järjest enam muutuvast õpikäsitlusest ning lisaks koolitundidele on järjest suurem osatähtsus teoreetiliste teadmiste käsitlemisel praktikas.

1.detsembril toimus õpilaste väljasõit Porkuni mõisa, et tutvuda ühe olulise, kuid tänaseks juba mõned aastad tagasi suletud ja mahajäetud Porkuni mõisaga, kus pikki aastaid toimus kurtide õpetamine Eestis.

Paljud tänased Tallinna Heleni Kooli kuulmispuuetega õpilaste õpetajad on ise õppinud Porkuni Kurtide koolis ning läbi õppekäigu kunagise kooli ruumidesse jagati oma kogemusi ja mälestusi tolleaegsest koolielust. Kurtide laste õpetamise alguseks loetakse aastat 1864, kui Vändra kiriku tagaruumis alustas pastor Ernst Sokolovski kahe kurdi lapse õpetamist ning sellest kasvas välja Vändras Eesti esimene kurttummade kool aastal 1866.

Õpilastega külastati Vändrat, vaadati juba aastaid suletud endist puidust koolihoonet, sellele kinnitatud mälestustahvlit ning Tallinna Heleni Kooli õpetajad Maret Õun ja Merike Mändsoo jagasid oma mälestusi ning teadmisi, mis olid seotud selle vana koolimajaga. Seejärel külastati Vändra kirikut, millel täitub järgmisel aastal 230 aastat selle tegutsemise algusest. Käidi kiriku tagakambris, kus toimus tolleaegse pastori poolt esimeste kurtide laste õpetamise algus Eestis. Tänu kogukonna toetusele suudeti Vändrasse ehitada esimene kurttummade kool, mis tegutses Vändras kuni aastani 1924. Edasi liikus õpetamine aastast 1924  Porkuni kurtide kooli kuni aastani 2001. Samuti külastati Vändra kalmistut ja süüdati tänuküünlad nii pastor Ernst Sokolovski kui ka õpetaja Johannes Egloni haual, kes oli esimene kurtide õpetaja Vändras tervelt 33 aastat.

Teel Porkunist Vändrasse külastati ka Paide Ajakeskust Wittenstein, kus saadi näitlik ülevaade Eestimaa ajaloost ja selle kujunemisest.

 

 

EstoniaUSA