Vastuvõtt Põhja-Tallinna valitsuses

Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus kutsus Põhja-Tallinna Valitsuse saali tänusündmusele inimesed, kes on andnud märkimisväärse panuse Tallinna Heleni kooli ja lasteaia töösse.

Silmapaistvamaid haridusasutuste töötajaid tänati 23.11.23 algusega kell 16.00.

Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap tunnustas meie kollektiivist: Kool:Ilona Tamsalu – haridustehnoloog; Vilve Luik – logopeed; Lasteaed:Eve Tilk – lasteaia õpetaja abi; Katre Paenurm – lasteaia õppejuht.

Suur tänu Põhja-Tallinna Valitsusele meeldiva vastuvõtu ning haridustöötajate väärtustamise ja tunnustamise eest!

EstoniaUSA