↑ Tagasi Lasteaed-le

Toitlustamine lasteaias

Menüü

Söökla menüü
Vaata “Kasulikud viited”

Alates jaanuarist 2016 toitlustab Tallinna Heleni Kooli ning lasteaeda FIE Marika Papulovskih.

Toiduraha arvestatakse lapse lasteaias viibitud päevade järgi.

Hoolekogu otsusega (23.12.2015) on toidupäeva hinnad järgmised:

  • Aiarühmad 2€
  • Sõimerühm 1.80€

 
Avaldus, tõendid pere sissetulekute ja pere suuruse kohta, kui tulu 1 pereliikme kohta on alla 95,87 €. Siin saab alla tõmmata toidu dotatsiooni avaldust.Tallinna elanikeregistris olevatele lastele söögi dotatsioonitaotlused esitada rühmaõpetajale hiljemalt 10.septembriks ja 10.jaanuariks.

Toidu eest tasumine arve alusel ülekandega järgmisel kuul. Arved saadetakse vanemale e-kirjaga.

EstoniaUSA