Dokumendid

Avaldused ja taotlused

Lasteaed Avaldus lasteaeda vastuvõtuks avaldus_lasteaeda_vastuvotuks.pdf Avaldus lasteaiast lahkumiseks avaldus_lasteaiast_lahkumiseks.pdf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_la.pdf avaldus_toidudotatsiooniks_la.rtf NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS nõusolek_isikuandmete_töötlemiseks.rtf Kool Avaldus põhikooli avaldus_pohikooli.pdf avaldus_pohikooli.rtf Avaldus õpilaskodu Avaldus – õpilaskodu avaldus_opilaskodu.rtf Avaldus pikapäevarühma Avaldus pikapäevarühma.txt Avaldus pikapäevarühma.pdf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_kool.pdf Avaldus toidudotatsiooniks- kool Puudumise avaldus puudumise_avaldus Avaldus koolist lahkumiseks koolist_lahkumiseks.pdf koolist_lahkumiseks.rtf Avaldus õpilaskodust lahkumiseks õpilaskodust_lahkumiseks.pdf NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS …

Avalik teave

Korruptsiooni ennetus Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik: Erki Korp, direktor Erki.Korp@helen.edu.ee Korruptsiooni ennetamise juhend Töötajate ametiseisundite ja korruptsiooniriskiga ametikohtade määramine Vastutavate isikute määramine ostumenetluste korraldamiseks Käskkiri: Vastutavate isikute määramine ostumenetluste korraldamiseks Veebikoolitused korruptsioonist: Huvide konflikti ja korruptsiooni e-koolitus | Korruptsioon.ee Riigihanked Aktiivsed riigihanked puuduvad. Riiklik järelevalve Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium. Kontakt: Haridus- ja Teadusministeerium …

Dokumendid

  Tallinna Heleni Kooli arengukava  Tallinna Heleni Kooli Lasteaia õppekava Tallinna Heleni Kooli Lasteia kodukord Tallinna Heleni Kooli Põhimäärus Tallinna Heleni Kooli vastuvõtu kord Tallinna Heleni Kooli kodukord Tallinna Heleni Kooli Juhtimisstruktuur Tallinna Heleni Kooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava Tallinna Heleni Kooli Õpilaskodu vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Tallinna Heleni Kooli Õpilaskodu kodukord Ekskursioonide korraldamise kord Heleni …

Õppekava

Tallinna Heleni Kooli õppekava leiate järgnevalt lingilt: Tallinna Heleni Kooli õppekava Lugemiseks laadige failid alla.

Dokumendiregister

Tallinna asutuste dokumendiregistri veebilink

EstoniaUSA