Dokumendid

Avaldused ja taotlused

Lasteaed Avaldus lasteaeda vastuvõtuks avaldus_lasteaeda_vastuvotuks.pdf Avaldus lasteaiast lahkumiseks avaldus_lasteaiast_lahkumiseks.pdf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_la.pdf avaldus_toidudotatsiooniks_la.rtf NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS nõusolek_isikuandmete_töötlemiseks.rtf Kool Avaldus põhikooli avaldus_pohikooli.pdf avaldus_pohikooli.rtf Avaldus õpilaskodu avaldus_opilaskodu.pdf avaldus_opilaskodu.rtf Avaldus pikapäevarühma avaldus_pikapaevaruhma.pdf avaldus_pikapaevaruhma.rtf Avaldus toidudotatsiooniks avaldus_toidudotatsiooniks_kool.pdf avaldus_toidudotatsiooniks_kool.rtf Puudumise avaldus puudumise_avaldus Avaldus koolist lahkumiseks koolist_lahkumiseks.pdf koolist_lahkumiseks.rtf Avaldus õpilaskodust lahkumiseks õpilaskodust_lahkumiseks.pdf NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS nõusolek_isikuandmete_töötlemiseks.rtf

Avalik teave

Riigihanked Aktiivsed riigihanked puuduvad. Riiklik järelevalve Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium. Kontakt: Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18, Tartu 50088 telefon 735 0222 E-post: hm@hm.ee Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid: koolieelse lasteasutuse seadus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus kutseõppeasutuse seadus erakooliseadus huvikooliseadus noorsootöö seadus täiskasvanute koolituse seadus   Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister). Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on …

Dokumendid

  Tallinna Heleni Kooli arengukava  Tallinna Heleni Kooli Lasteaia õppekava Tallinna Heleni Kooli Lasteia kodukord Tallinna Heleni Kooli Põhimäärus Tallinna Heleni Kooli vastuvõtu kord Tallinna Heleni Kooli kodukord Tallinna Heleni Kooli Juhtimisstruktuur Tallinna Heleni Kooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava Tallinna Heleni Kooli Õpilaskodu vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Tallinna Heleni Kooli Õpilaskodu kodukord Ekskursioonide korraldamise kord Heleni …

Õppekava

Tallinna Heleni Kooli õppekava leiate järgnevalt lingilt: Tallinna Heleni Kooli õppekava Lugemiseks laadige failid alla.

Dokumendiregister

Tallinna asutuste dokumendiregistri veebilink

EstoniaUSA