Mine tagasi Kool

Õppetöö koolis

Koolivaheajad ja trimestrite ajad

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad:                                                                        1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a; 2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a; 3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a; 4) IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a; 5) V vaheaeg 14. juuni 2021. a kuni 31. august …

Õpetajate konsultatsiooniajad

ÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD Õpetaja Konsultatsiooniaeg Kristiina Vaikmets N 8:20 – 9:05 Grethel Rüütsalu N 8:20 – 9:05 Eha Kattai N 8:20 – 9:05 Margit Sokk K 15.00-15.50 Kadri Hein-Loik E 15.10-15.55 Valeria Liigsoo E 13:20-14:05 Aire Murd N 8:20 – 9:05 Tiia Ojamets N 13.10-14.00 Liina Urb N 8.20-9.05 Katrin Heinla N 8.20-9.05 Riina Rull N …

Õppeaasta eesmärgid

Õppetöö tulemuslikkuse tõstmine, tihedam seostamine igapäevase eluga ning praktilise õppe osakaalu suurendamine õpilaste eripära arvestamine töökavade koostamisel, õigeaegse õpiabi osutamine ja õppima õpetamine; õppekäikude korraldamine loodusesse, asutustesse ja ettevõtetesse; pimedatele õpilastele orienteerumis- ja liikumisõpetuse tagamine; uute õpetajate koolitamine, metoodiline nõustamine. Õppe-kasvatustöö tulemuslikkuse ja koolikultuuri parendamine, “meie” tunde tugevdamine meeskonnatöö, ühtsed nõuded, jätkuv koostöö klassijuhatajate, aineõpetajate, …

Tundide ajad

Tundide ajad 1. 08.20 – 09.05 2. 09.15 – 10.00 3. 10.10 – 10.55 10.55- 11.20 1. lõuna vahetus 4. 11.20 – 12.05 12.05- 12:25 2. lõuna vahetus 5. 12.25 – 13.10 6. 13.20 – 14:05 7. 14.15 – 15.00 8. 15.10 – 15.55    

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud traditsiooniliselt  ja kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel. Tallinna Heleni Koolis õpetatakse põhikooli riikliku õppekava, põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel. Vajadusel koostatakse õpilastele individuaalne õppekava. Klassi täituvuse ülemine piirnorm on: meelepuuetega laste põhikooliklassis kuni 6 õpilast; kõnepuudega laste põhikooliklassis kuni 12 õpilast; Kool võimaldab põhiharidust omandaval …

Õppekava

Õppekava põhimõtted Tallinna Heleni Kooli õppekavad on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli  riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel, arvestades koolis õppivate õpilaste erivajadusi ja lähtudes kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest, visioonist ja missioonist. A-osakonna põhikooli osas toimub õpe 11 aastat ja B- ja C- osakondade põhikooli osas 10 aastat. Liitpuudega õpilastega suhtlemiseks …

EstoniaUSA