Mine tagasi Kool

Õppetöö koolis

Koolivaheajad ja trimestrite ajad

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a; 2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a; 3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a; 4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a; 5) V vaheaeg (v.a …

Õpetajate konsultatsiooniajad

  Õpetaja Konsultatsiooniaeg 1 Eha Kattai N 8:20 – 9:05 kokkuleppel 2 Margit Sokk E 15.00-15.45 (kokkuleppel) 3 Kadri Hein-Loik K 15.00-15.45 (eelneval kokkuleppel) 4 Aet Raun   5 Aire Murd K 14.15-15.00 (kokkuleppel) 6 Liina Urb N 14.15-15.00 7 Melissa Martikainen T 15:10-15:55 või N 8:20-9:05 (Mõlemad ajad eelneval kokkuleppel) 8 Riina Rull N …

Õppeaasta eesmärgid

Õppetöö tulemuslikkuse tõstmine, tihedam seostamine igapäevase eluga ning praktilise õppe osakaalu suurendamine õpilaste eripära arvestamine töökavade koostamisel, õigeaegse õpiabi osutamine ja õppima õpetamine; õppekäikude korraldamine loodusesse, asutustesse ja ettevõtetesse; pimedatele õpilastele orienteerumis- ja liikumisõpetuse tagamine; uute õpetajate koolitamine, metoodiline nõustamine. Õppe-kasvatustöö tulemuslikkuse ja koolikultuuri parendamine, “meie” tunde tugevdamine meeskonnatöö, ühtsed nõuded, jätkuv koostöö klassijuhatajate, aineõpetajate, …

Tundide ajad

Tundide ajad 1. 08.20 – 09.05 2. 09.15 – 10.00 3. 10.10 – 10.55 10.55- 11.20 1. lõuna vahetus 4. 11.20 – 12.05 12.05- 12:25 2. lõuna vahetus 5. 12.25 – 13.10 6. 13.20 – 14:05 7. 14.15 – 15.00 8. 15.10 – 15.55    

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud traditsiooniliselt  ja kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel. Tallinna Heleni Koolis õpetatakse põhikooli riikliku õppekava, põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel. Vajadusel koostatakse õpilastele individuaalne õppekava. Klassi täituvuse ülemine piirnorm on: meelepuuetega laste põhikooliklassis kuni 6 õpilast; kõnepuudega laste põhikooliklassis kuni 12 õpilast; Kool võimaldab põhiharidust omandaval …

Õppekava

Õppekava põhimõtted Tallinna Heleni Kooli õppekavad on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli  riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel, arvestades koolis õppivate õpilaste erivajadusi ja lähtudes kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest, visioonist ja missioonist. A-osakonna põhikooli osas toimub õpe 11 aastat ja B- ja C- osakondade põhikooli osas 10 aastat. Liitpuudega õpilastega suhtlemiseks …

EstoniaUSA