Mine tagasi Inimesed

Hoolekogu

Hoolekogu laiendatud koosseisu kinnitamine

Võttes aluseks Tallinna Haridusameti juhataja 19.11.2020 käskkirja nr T-7-1/20/436 kinnitada Tallinna Heleni Kooli hoolekogu laiendatud koosseis järgmiselt:

 1. Sirle Papp lapsevanem (kool – kurdid)
 2. Epp Hannus lapsevanem (kool – pimedad)
 3. Mari Kõlli lapsevanem (kool – kõne)
 4. Merike Mändsoo õpetajate esindaja (kool – kurdid)
 5. Kristiina Meresaar õpetajate esindaja (kool – pimedad)
 6. Kristiina Vaikmets õpetajate esindaja (kool – kõne)
 7. Priit Tamme lapsevanem (lasteaed – kõik)
 8. Britta Sims õpetajate esindaja (lasteaed – kõik)
 9. Toomas Sepp toetava organisatsiooni esindaja (kurdid)
 10. Peeter Järvelaid linna esindaja

Hoolekogu esimees Toomas Sepp

Kontakt:

e-mail: info@helen.edu.ee

Hoolekogu otsused:

28.10.2020 otsused

 1. Kiita heaks lasteaia toiduraha soodustuse avaldus.

15.10.2020 otsused

 1. Kiita heaks kaks lasteaia toiduraha soodustuse avaldust

26.08.2020 otsused

 1. Hoolekogu toetab ideed koolipäeva hiljem alustada.
 2. Võtta info uue kuulmispuudega lasteaia rühma avamise kohta teadmiseks.
 3. Võtta info kooliaasta alguse ja korralduse kohta teadmiseks.
 4. Võtta info kooli arendusprojekti hetkeseisu kohta teadmiseks.
 5. Kooskõlastada muudetud kooli ainekavad.

10.06.2020 otsused

 1. Kiita kooli õppekava muudatused heaks.

12.05.2020 otsused

 1. Võtta info kooli ja lasteaia töö kohta eriolukorras teadmiseks.
 2. Võtta info kooli ja lasteaia edasiste plaanide kohta alates 18. mai 2020 teadmiseks.
 3. Hoolekogu toetab igati teise viipekeelse lasteaiarühma avamist ja peab seda väga vajalikuks.
 4. Võtta info kooli ja lasteaia investeeringute, projekteerimistingimuste, projekteerimishanke ning ehitushanke kohta teadmiseks.
 5. Toetada direktori ettepanekut jätkata lepingut senise toitlustajaga (JK Taverni OÜ-ga).
EstoniaUSA