Mine tagasi Teenused

Õpilaskodu

Õpilaskodu on avatud esmaspäevast reedeni .

Õpilase ööbimiseks väljaspool õpilaskodu vajalik vanema kirjalik luba!

Korraldab Liina Leomar
tel: 605 5490
e-post: liina.leomar@helen.edu.ee

tel. 54470732

Õpilaskodu vastuvõtmise ja väljaarvamise käskkiri

Õpilaskodu päevakava

7.15 Äratus
7.35 Hommikusöök
8.20 Tundide algus
15.00 Tundide lõpp
15.00 – 17.00 Ettevalmistustund (PPR)
17.00 – 18.00 Vaba aja tegevused
18.00 Õhtusöök (v.a. reede kuni pühapäev)
18.30 Ettevalmistustund ja vaba aja tegevused
21.00 Ettevalmistus magamaminekuks (nooremad)
21.30 Ettevalmistus magamaminekuks (vanemad)
22.00 Öörahu

Õpilaskodu kodukord

 1. Õpilaskodu töötab esmaspäevast reedeni.
 2. Õpilaskodu õpilasi toitlustatakse neli korda päevas: hommikusöök kell 7.30-8.00; lõunasöök kell 10.55 või 11.50; oode kell 15.00; õhtusöök kell 18.00-19.00.
 3. Alla 18-aastastele lastele on ette nähtud ettevalmistustund koduste ülesannete lahendamiseks.
 4. Ettevalmistustunni kellaaeg on fikseeritud õpilaskodu päevakavas. Kui lapsel on vaja minna üritusele, huviringi või linna, siis kokkuleppel kasvatajaga võib ettevalmistustunniaega muuta. Vanemad kui 18-aastased vastutavad oma õppimise eest ise.
 5. I ja II kooliastme õpilased peavad õhtul väljas käies tagasi saabuma hiljemalt kell 20.00, nende magamamineku aeg algab kell 21.00. III kooliastme ja gümnaasiumi õpilased peavad tagasi saabuma kella 21.00-ks, nende magamamineku aeg algab kell 21.30.
 6. Enne väljaminekut ütlevad kõik lapsed (olenemata vanusest) kasvatajale, kuhu nad lähevad ja millal tagasi tulevad.  See pannakse kirja vastavasse kausta. Samuti kirjutatakse kausta ka saabumise kellaaeg. Hilinemise korral annab õpilane kasvatajale teada, miks hilines.
 7. Mobiilide  ja muu elektrooniliste seadmete kasutamine peale öörahu algust on keelatud. Erandeid tehakse gümnaasiumi õpilastele kokkuleppel kella 23.00ni.
 8. Öörahu algab I ja II kooliastme õpilastel  kell 21.00, III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastel kell 22.00.
 9. Koolipäev algab kell 8.20. Peale laste lahkumist sulgeb kasvataja õpilaskodu toad ja need jäävad suletuks kuni tundide lõpuni. See tähendab, et õpilane peab kõik päevaks vajalikud asjad endaga kaas võtma.
 10. Pesemistingimused: pesemisvõimalused on igal õpilasel oma toas.
 11. Koristamine: õpilaskodu õpilased hoolitsevad ise (kasvataja järelvalve all) oma tubade korrasoleku eest. Kordamööda ollakse korrapidajad.
 12. Õpilaskodu tubades ei käi võõrad ega ka koolikaaslased, kes elavad oma kodudes.
 13. Õpilased peavad informeerima kasvatajat ja/või öövalvet tuleõnnetusest, veeavariist, sissemurdmisest, haigusest.
EstoniaUSA