Mine tagasi Õppetöö koolis

Õppeaasta eesmärgid

Õppetöö tulemuslikkuse tõstmine, tihedam seostamine igapäevase eluga ning praktilise õppe osakaalu suurendamine

  • õpilaste eripära arvestamine töökavade koostamisel, õigeaegse õpiabi osutamine ja õppima õpetamine;
  • õppekäikude korraldamine loodusesse, asutustesse ja ettevõtetesse;
  • pimedatele õpilastele orienteerumis- ja liikumisõpetuse tagamine;
  • uute õpetajate koolitamine, metoodiline nõustamine.

Õppe-kasvatustöö tulemuslikkuse ja koolikultuuri parendamine, “meie” tunde tugevdamine

  • meeskonnatöö, ühtsed nõuded, jätkuv koostöö klassijuhatajate, aineõpetajate, viipekeeletõlkide vahel;
  • hoolivus nii kooli personali kui ka õpilaste seas.
EstoniaUSA