Mine tagasi Inimesed

Logopeedid

Tallinna Heleni Kooli logopeedid teenindavad lasteaialapsi ja kooliõpilasi, kellel on hariduslikud erivajadused kuulmise, nägemise või kõne osas. Logopeedide poolt teenindatavate laste arv ja tundide maht sõltub logopeedide töökoormusest.

Logopeedi töö valdkonnad on:

  • laste kõne uurimine;
  • individuaalsete töökavade koostamine;
  • hääldusoskuste arendamine;
  • vajadusel kuuldetaju arendamine;
  • psüühiliste protsesside arendamine;
  • sõnavara täpsustamine ja rikastamine;
  • siduskõne arendamine;
  • lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine;
  • kõneiseloomustuste koostamine;
  • õpetajate ja lastevanemate nõustamine.

Tallinna Heleni Kooli logopeedid:

Helle Uuring

kabinet D226, e-post: Helle.Uuring@helen.edu.ee

Konsultatsiooniaeg eelneval registreerimisel kolmapäeviti kell 15.30-16.30

EstoniaUSA