Mine tagasi Inimesed

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur

Juhtkond

Erki Korp            Direktor             erki.korp@helen.edu.ee

Marju Vaga        Personali- ja finantsjuht        marju.vaga@helen.edu.ee

Inna Kannike     Majandusjuhataja          inna.kannike@helen.edu.ee

Klaarika Hiis-Hommuk  Õppealajuhataja            klaarika.hiis-hommuk@helen.edu.ee

Triinu Tähiste    Lasteaia juhataja            triinu.tahiste@helen.edu.ee

Liina Leomar     Sotsiaalpedagoog (õpilaskodu, pikapäevarühmad) liina.leomar@helen.edu.ee

Ilona Tamsalu   Infojuht (IT)       ilona.tamsalu@helen.edu.ee  

Silja Kreegimäe Huvijuht             silja.kreegimae@helen.edu.ee

Triinu Tamm     Eripedagoog ja HEV koordinaator              triinu.tamm@helen.edu.ee

 

Direktori vastuvõtuajad: T 13.00-17.00. Vastuvõtule registreerimine tel 5096799.

 

EstoniaUSA