Mine tagasi Lasteaed

Toitlustamine lasteaias

Tallinna Heleni Kooli lasteaeda toitlustab P. Dussmann Eesti OÜ.

MENÜÜ

Laste toitlustamine lasteaias toimub päevakorra alusel 3 korda päevas:

Hommikusöök  8.30 – 9.00
Lõunasöök        11.45 – 12.30
Oode                 15.30 – 16.00

Lisaks pakutakse lastele rühmas kokkulepitud ajal vahepalana puu või juurvilju.

Tallinna linna lastele on lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta. Hetkel on piirmääraks 2.99 EUR päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Tallinna Heleni Kooli hoolekogu otsusega (02.02.2023) kinnitati järgmised toidupäeva hinnad:

Aiarühmaealise lapse kohta 3,00 eurot päevas, millest 2,99 eurot päevas tasub vanem (teenus 3011621 „Toidukulu aed“) ja 0,01 eurot päevas tasub lasteaed (teenuse maksumus);

Toiduraha arvestatakse lapse lasteaias viibitud päevade järgi. Toidu eest tasumine toimub arve alusel ülekandega järgmisel kuul. Arved saadetakse vanemale e -kirjaga.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Väljaspool Tallinna linna elavate laste toidu eest tasuvad lapsevanemad. Toiduraha kompenseerimise vajaduse tekkides pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda.

EstoniaUSA