Mine tagasi Lasteaed

Toitlustamine lasteaias

Tallinna Heleni Kooli lasteaeda toitlustab P. Dussmann Eesti OÜ.

MENÜÜ

Laste toitlustamine lasteaias toimub päevakorra alusel 3 korda päevas:

Hommikusöök  8.30 – 9.00
Lõunasöök        11.45 – 12.30
Oode                 15.30 – 16.00

Lisaks pakutakse lastele rühmas kokkulepitud ajal vahepalana puu või juurvilju.

Tallinna linna lastele on lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta. Alates 01.01.2024 on piirmääraks 3,05 EUR päevas. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidupäevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Tallinna Heleni Kooli direktori käskkirjaga 27.12.2023 nr 1-2/20 arvestades Tallinna Heleni Kooli hoolekogu 11.12.2023 otsust (protokoll nr 1-3.4/9) kinnitati Tallinna Heleni Kooli lasteaia toidupäevamaksumus alates 01.01.2024 lapse kohta 5,49 eurot päevas, millest 5,48 eurot päevas tasub lapsevanem ja 0,01 eurot päevas tasub lasteaed (teenuse maksumus). Tallinna elanikele katab linn 3,05 eurot, lapsevanem tasub 2,43 eurot. Mitte-Tallinna elanike lasteaialaste toidupäeva maksumus lapsevanemale on 5,48 eurot.

Toiduraha arvestatakse lapse lasteaias viibitud päevade järgi. Toidu eest tasumine toimub arve alusel ülekandega järgmisel kuul. Arved saadetakse vanemale e -kirjaga.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Väljaspool Tallinna linna elavate laste toidu eest tasuvad lapsevanemad. Toiduraha kompenseerimise vajaduse tekkides pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda.

EstoniaUSA