Lasteaed

Autor: Katrin Kasper

Lasteaia kollektiivpuhkus suvel: 01.07.2023 – 31.07.2023 (Käskkiri: 23.01.2023 nr 2-2/1)

Lasteaia juhataja: Katre Paenurm

Telefon: +372 52 07 847

E-mail: Katre.Paenurm@helen.edu.ee

Valverühma rühmaruumiks 2022/2023 õppeaastal on Oravakeste rühm.

ORAVAKESED (kuulmispuudega laste rühm)

Avatud:7.30– 17.30

Õpetajad: Aivo Erm

Õpetaja abi: Monika Laurits

Telefon: +372 53226004

SIILIKESED (kuulmispuudega laste rühm)

Avatud:8.00– 18.00

Õpetajad: Lilli Pärn ja Merle Laks

Õpetaja abi: Ann-Ornella Öpik

Telefon: +372 53317058 

E-mail: siilikesedheleni@gmail.com

MÜRAKARUD (sobitusrühm)

Avatud: 8.00 – 18.00

Õpetajad: Birgit Klee ja Grete Raudsepp

Õpetaja abi: Rika Pirnipuu

Telefon: +372 53021088

E-mail:helenimyrakarud@gmail.com

TIBUTUBA (sobitusrühm)

Avatud 8.00 – 18.00

Õpetajad: Merili Tois ja Anneli Pihelgas

Õpetaja abi: Ave Ojala

Telefon: +372 53363754

E-mail: helenitibutuba@gmail.com

RÕÕMUTUBA (sobitusrühm)

Avatud 8.00-18.00

Õpetajad: Tiia Liiver ja Angelika Borissov

Õpetaja abi: Eve Tilk

Telefon: +372 51991283

PÕNNITUBA (sobitusrühm)

Avatud: 8.00 – 18.00

Õpetajad: Siiri Liik ja Krisitiina Aruste-Allev

Õpetaja abi: Viktoria – Deone Wisser

Telefon: +372 53070673

E-mail: heleniponnid@gmail.com

SIPSIKUD (sobitusrühm)

Avatud 8.00 – 18.00

Õpetajad: Mere Laks ja Aleksandra Koreškova

Õpetaja abi:  Jelena Jevdokimova

Telefon: +372 53032039

PÄÄSUSILMAD (liitpuudega laste rühm)

Avatud 7.30 – 17.30

Õpetajad: Aire Pungas ja Veera Kazintseva

Õpetaja abi: Anu Saluste

Telefon: +372 53064866

LINNUPOJAD (liitpuudega laste rühm)

Avatud 7.00 – 19.00

Õpetajad: Terje Kattai ja Ivi Ubei-Kon 

Õpetaja abi: Elina Kolossov

Telefon: +372 53240904

Vastuvõtt lasteaeda

THK lasteaed on erilasteaed kuulmis- ja nägemiserivajadusega lastele. Kergema kuulmis- ja nägemiserivajadusega laste paremaks kaasamiseks ühiskonda on lasteaias ka tavalapsi. THK lasteaias on: kuulmispuudega laste rühm; liitpuudega laste rühmad pimedatele lastele; sobitusrühmad tavalastele ja kergema kuulmispuudega või sisekõrva – implantaatidega lastele. Sobitusrühma sihtgrupid on kergema kuulmispuudega lapsed, sisekõrva – implantaatidega lapsed ning tavalapsed. Õppekeeleks on eesti …

Lasteaia kodukord

Lasteia kodukord

Kohatasu lasteaias

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%. Lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa …

Lasteaia õppekava

Lasteaia õppekava      

Päevakava

Tallinna Heleni Kooli lasteaia PÄEVAKAVA 7.00 – 8.30   laste vastuvõtt, mängud toas 8.30 …     hommikusöök 9.00   … hommikuring 10.30 – 11.45  planeeritud õppe-kasvatustegevused, mängud toas ja õues 11.45  …        lõunasöök 12.30 – 15.00  puhkeaeg 15.00 – 15.30  riietumine ja vaba mäng 15.30  …         õhtuoode 16.00 – 17.00  individuaalsed tegevused, vaba mäng, ringitegevused 17.00 – …

Toitlustamine lasteaias

Tallinna Heleni Kooli lasteaeda toitlustab  JK Taverni OÜ. MENÜÜ Laste toitlustamine lasteaias toimub päevakorra alusel 3 korda päevas: Hommikusöök  8.30 – 9.00 Lõunasöök        11.45 – 12.30 Oode                 15.30 – 16.00 Lisaks pakutakse lastele rühmas kokkulepitud ajal vahepalana puu või juurvilju. Tallinna linna lastele on lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta. Hetkel on piirmääraks 2.- EUR …

Tugiteenuste korraldus

TUGITEENUSTE KORRALDUS TALLINNA HELENI KOOLI LASTEAIAS   Üks kord õppeaasta jooksul (sügisel) kontrollib kõigi sobitusrühmade 1,5 – 7 aastaste laste kõne arengut logopeed, kes koostab kõne arengu hindamise kokkuvõtted ning annab vajadusel soovitusi lapse kõne arendamise osas lapsevanematele ja rühmaõpetajatele. Lähtuvalt lasteaia põhieesmärkidest tagatakse kuulmispuudega lastele logopeediline abi esmajärjekorras. Logopeedilist abi osutatakse vastavalt lapse vajadustele …

Huviringid

Huviringid Huviringid selllel õppeaastal Huviringide tutvustus: JK TALLINNA KALEV JALGPALLIRING Jalgpallitreeningu eesmärk on tekitada lastes huvi jalgpalli kui sportmängu vastu ning tutvustada neile läbi kergete harjutuste lihtsamaid mänguelemente – palli veeretamine, söötmine ja löömine. Jalgpalliring toimub kord nädalas, kestab 30 minutit. Treeningutel osalemiseks tuleb registreeruda www.vemi.ee. Küsimuste korral pöörduge palun anneli@jkkalev.ee poole.  MÄNGULINE LASTEJOOGA Mängime ja laulame, arendame …

EstoniaUSA