Mine tagasi Teenused

Toitlustamine koolis

 

Tallinna Heleni Kooli lasteaeda toitlustab  JK Taverni OÜ

Söökla menüü:
Vaata kasulikud viited

Kool

Esimene vahetus

Teine vahetus

Toidu maksumus

Lõunasöök

Kell 10.55

Kell 12.05

1,34 €

Oode

Kell 15.00

Kell 15.00

1  €

Õpilaskodu

Kellaaeg

Toidu maksumus

Hommikusöök

Kell 7.45

0,90 €

Õhtusöök

Kell 18.00

1,34 €

Põhikooliõpilastele on lõunasöök tasuta (maksab riik ja kohalik omavalitsus).
Tallinna elanikeregistris olevatele gümnaasiumiõpilastele lõunasöögi dotatsioonitaotlused esitada klassijuhatajale hiljemalt 10. septembriks ja 10. jaanuariks.
Avaldus, tõendid pere sissetulekute ja pere suuruse kohta, kui tulu 1 pereliikme kohta on alla 95,87 €.

Toidu eest tasumine arve alusel ülekandega järgmisel kuul. Arved saadetakse vanemale e-kirjaga.
Tasumatajätmisel kustutatakse õpilane sööjate nimekirjast. Hilisemal tasumisel saab uuesti süüa järgmisest kuust.

Toidule märkimine iga kuu lõpus järgnevaks kuuks (õpilane ise või klassijuhataja abiga).
Õpilase puudumisel ja kooli naasmisel tuleb teatada koheselt administraatorile.
Mitteteatamisel mahaarvestust ei toimu!

Toitlustamise lisainfo: Inna Kannike 528 2447

EstoniaUSA