Mine tagasi Lasteaed

Vastuvõtt lasteaeda

THK lasteaed on erilasteaed kuulmis- ja nägemiserivajadusega lastele. Kergema kuulmis- ja nägemiserivajadusega laste paremaks kaasamiseks ühiskonda on lasteaias ka tavalapsi.

THK lasteaias on:

  • kuulmispuudega laste rühm;
  • liitpuudega laste rühmad pimedatele lastele;
  • sobitusrühmad tavalastele ja kergema kuulmispuudega või sisekõrva – implantaatidega lastele.

Sobitusrühma sihtgrupid on kergema kuulmispuudega lapsed, sisekõrva – implantaatidega lapsed ning tavalapsed. Õppekeeleks on eesti keel.

Kuulmispuudega laste sobitusrühma koha saamisel on aluseks koolivälise nõustamismeeskonna soovitus ja lapsevanema avaldus.

NB! Lasteaiakohta tavalapsele on võimalik taotleda Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas https://info.haridus.ee/Account/Login?ReturnUrl=%2fAccount%2fManageDetails.aspx. Tallinna Heleni Kooli leiab lasteaed – põhikooli alt.

Kuulmispuudega laste rühma sihtgrupp on kuni 7 aastased lapsed kellel on raske kuulmispuue. Õppekeelteks on eesti viipekeel ja eesti keel.

Kuulmispuudega laste rühma koha saamisel on aluseks koolivälise nõustamismeeskonna soovitus ja lapsevanema avaldus.

Nägemis-liitpuudega laste rühma sihtgrupp on kuni 7 aastased liitpuudega lapsed, kellel on nägemispuue. Õppekeeleks on eesti keel.

Liitpuudega laste rühma koha saamisel on aluseks koolivälise nõustamismeeskonna soovitus ja lapsevanema avaldus.

SA Innove koolivälise nõustamismeeskonna kohta on rohkem infot siin: http://www.rajaleidja.ee/noustamiskomisjon-2/

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Laste vastuvõttu lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse määrus 22.aprill 2015 nr18

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

EstoniaUSA