Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 01.02.2023                          

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 1 1  
HEV õpilaste õppekoordinaator   1  
Lasteaia liikumisõpetaja 1,13    
Lasteaia muusikaõpetaja 1,13    
Lasteaiaõpetaja 17,37    
Logopeed 2 1  
Eripedagoog 1 2,46  
Pikapäevarühma kasvataja   2,85  
Viipekeeletõlk   1,29  
Õpetaja põhikoolis   32,6  
Õpilaskodu kasvataja   1,07  
Abiõpetaja   6,28  
Administraator   2,2  
Haridustehnoloog   1  
Kasvataja abi     2,3
Koristaja 1 2,13  
Lasteaiaõpetaja abi 9    
Majahoidja 1    
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija 0,5    
Remonditööline 0,63    
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja 0,15    
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Koolipsühholoog   1  
Ringijuht   0,1  
Abitööline 2    
KOKKU 37,91 61,58 2,3
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   101,79

(allkirjastatud digitaalselt)

Erki Korp

Direktor

EstoniaUSA