Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 23.08.2021                          

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 0,8 1  
HEV õpilaste õppekoordinaator   0,5  
Lasteaia liikumisõpetaja 1,13    
Lasteaia muusikaõpetaja 1,13    
Lasteaiaõpetaja 17,27    
Logopeed 1,86 2,31  
Tüflopedagoog   0,25  
Eripedagoog 1,12 1,86  
Tegevusterapeut   0,75  
Füsioterapeut   0,71  
Pikapäevarühma kasvataja   3,62  
Viipekeeletõlk   2,04  
Õpetaja põhikoolis   31,46  
Õpilaskodu kasvataja   1,88  
Abiõpetaja   5,78  
Administraator   2,2  
Infojuht   1  
Kasvataja abi   0,85 1,46
Koristaja 1 2,13  
Lasteaiaõpetaja abi 9    
Majahoidja 1    
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija 0,5    
Remonditööline 0,63    
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja 0,15    
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Koolipsühholoog   1  
Ringijuht   0,16  
Abitööline 2    
KOKKU 37,59 65,10 1,46
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   104,15
EstoniaUSA