Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 14.06.2022                          

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 1 1  
HEV õpilaste õppekoordinaator   0,5  
Lasteaia liikumisõpetaja 1,13    
Lasteaia muusikaõpetaja 1,13    
Lasteaiaõpetaja 17,37    
Logopeed 2 1,28  
Eripedagoog 1 2,35  
Füsioterapeut   0,29  
Pikapäevarühma kasvataja   3,25  
Viipekeeletõlk   1,92  
Õpetaja põhikoolis   33,45  
Õpilaskodu kasvataja   1,14  
Abiõpetaja   5,99  
Administraator   2,2  
Haridustehnoloog   1  
Kasvataja abi     2,29
Koristaja 1 2,13  
Lasteaiaõpetaja abi 9    
Majahoidja 1    
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija 0,5    
Remonditööline 0,63    
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja 0,15    
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Koolipsühholoog   1  
Ringijuht   0,13  
Abitööline 2    
KOKKU 37,91 63,23 2,29
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   103,43

(allkirjastatud digitaalselt)

Erki Korp

Direktor

EstoniaUSA