Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Kinnitada alates 01.03.2023.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik.

Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 1 1  
HEV õpilaste õppekoordinaator   1  
Lasteaia liikumisõpetaja 1,13    
Lasteaia muusikaõpetaja 1,13    
Lasteaiaõpetaja 17,37    
Logopeed 2 1  
Eripedagoog 1 2,46  
Pikapäevarühma kasvataja   2,85  
Viipekeeletõlk   1,29  
Õpetaja põhikoolis   32,6  
Õpilaskodu kasvataja   1,07  
Abiõpetaja   6,28  
Administraator   2,2  
Haridustehnoloog   1  
Kasvataja abi     2,3
Koristaja   3,13  
Lasteaiaõpetaja abi 9    
Majahoidja   1  
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija   0,5  
Remonditööline   0,63  
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja 0,15    
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Koolipsühholoog   1  
Ringijuht   0,1  
Abitööline   2  
KOKKU 32,78 66,71 2,3
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   101,79

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Heleni Kooli direktori 23.02.2023 käskkiri nr 1-2/3 “Koosseisunimestiku kinnitamine”.

(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Korp
direktor
EstoniaUSA