Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

  1. Kinnitada alates 01.01.2024.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik.
Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 1 0,9  
HEV õpilaste õppekoordinaator   1  
Lasteaia liikumisõpetaja 1,01    
Lasteaia muusikaõpetaja 1,01    
Lasteaiaõpetaja 16    
Logopeed   3  
Eripedagoog   3,46  
Pikapäevarühma kasvataja   2,69  
Viipekeeletõlk   1,26  
Õpetaja põhikoolis   33,92  
Õpilaskodu kasvataja   1,07  
Abiõpetaja   5,16  
Administraator   2,2  
Haridustehnoloog   1  
Kasvataja abi     2,3
Koristaja   3,13  
Lasteaiaõpetaja abi 9    
Majahoidja   1  
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija   0,5  
Remonditööline   0,63  
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja   0,15  
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Koolipsühholoog   1  
Ringijuht   0,06  
Abitööline   2  
KOKKU 28,02 69,73 2,3
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   100,05
(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Korp
direktor
EstoniaUSA