Mine tagasi Kool

Vastuvõtt kooli

Vastuvõtt kooli

Avaldusi Tallinna Heleni Kooli kandideerimiseks saab esitada aastaringselt info@helen.edu.ee.

Alates 2018 aasta veebruarist on Tallinna Heleni Koolis õppimise aluseks SA Innove koolivälise hindamismeeskonna soovitus tõhustatutud või eritoe rakendamise kohta.

Rohkem infot ja taotluse esitamise vormi leiate siit: https://www.innove.ee/rajaleidja/koolivaline-noustamismeeskond/

Õpilaskoht võimaldatakse selle olemasolul kohe, kui kohta ei ole jääb kandidaat järjekorda.

Tallinna Heleni Kooli kandideerimiseks esitatavad dokumendid:

  1. Avaldus kooli sisseastumiseks. Avalduse vormi leiab siit.
  2. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitus eri- või tõhustatud toe rakendamise kohta.
  3. Individuaalse arengu jälgimise kaart või iseloomustus (lasteaiast).
  4. Kõneosakonna õpilaskandidaatidel logopeedi kokkuvõtte lapse kõne arengust.
  5. Viimase kalendriaasta jooksul saadud psühhiaatri või neuroloogi, vajadusel mõlema, tõend või teatis lapse tervisliku seisundi ja õppe läbiviimiseks vajalike tingimuste kohta.
  6. Dokumente saab saata digitaalselt ja posti teel või tuua eelneva kokkuleppe alusel kooli, Ehte 7, Tallinn 10318.
EstoniaUSA