Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis: Sirle Papp       lapsevanem (kool) Epp Hannus    lapsevanem (kool) Mari Kõlli        lapsevanem (kool) Kristiina Meresaar       õpetajate esindaja (kool) Priit Tamme   lapsevanem (lasteaed) Merle Laks     õpetajate esindaja (lasteaed) Priit Kasepalu toetava organisatsiooni esindaja Toomas Sepp toetava organisatsiooni esindaja Manuela Pihlap linna esindaja Hoolekogu esimees: Toomas Sepp  Toomas.Sepp@tallinnlv.ee Kontakt: info@helen.edu.ee Hoolekogu otsused: 31.05.2022 otsused: 1.1 Märkida, …

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Erki Korp            Direktor             erki.korp@helen.edu.ee Marju Vaga        Personali- ja finantsjuht        marju.vaga@helen.edu.ee Inna Kannike     Majandusjuhataja          inna.kannike@helen.edu.ee Klaarika Hiis-Hommuk  Õppealajuhataja            klaarika.hiis-hommuk@helen.edu.ee Triinu Tähiste    Lasteaia juhataja            triinu.tahiste@helen.edu.ee Liina Leomar     Sotsiaalpedagoog (õpilaskodu, pikapäevarühmad) liina.leomar@helen.edu.ee Ilona Tamsalu   Haridustehnoloog (IT)       ilona.tamsalu@helen.edu.ee   Silja Kreegimäe Huvijuht             silja.kreegimae@helen.edu.ee Triinu Tamm     Eripedagoog ja HEV koordinaator              triinu.tamm@helen.edu.ee   Direktori vastuvõtuajad: T 13.00-17.00. Vastuvõtule registreerimine …

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 14.06.2022                           Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu Direktor   1   Õppealajuhataja 1 1   HEV õpilaste õppekoordinaator   0,5   Lasteaia liikumisõpetaja 1,13     Lasteaia muusikaõpetaja 1,13     Lasteaiaõpetaja 17,37     Logopeed 2 1,28   Eripedagoog 1 2,35   Füsioterapeut   0,29   Pikapäevarühma kasvataja   …

Tugispetsialistid

Logopeedid: Helle Uuring                      helle.uuring@helen.edu.ee Vilve Luik                             vilve.luik@helen.edu.ee Liina Velner                       liina.velner@helen.edu.ee Annika Valk-Vaht             annika.valk@helen.edu.ee Eripedagoogid: Triinu Tamm                      triinu.tamm@helen.edu.ee Liina Urb                             liina.urb@helen.edu.ee Kerli Tammsalu                 kerli.tammsalu@helen.edu.ee Valeria Liigsoo                   valeria.liigsoo@helen.edu.ee Veronika Vahi                   veronika.vahi@helen.edu.ee Reet Adama                       reet.adama@helen.edu.ee Triinu Tähiste                    triinu.tahiste@helen.edu.ee Evelyn Kaevats                  evelyn.kaevats@helen.edu.ee Sotsiaalpedagoog Liina Leomar                liina.leomar@helen.edu.ee Psühholoog Annika Metsar                        annika.metsar@helen.edu.ee Tegevusterapeut Žuljetta Hinto                zuljetta.hinto@helen.edu.ee Füsioterapeut Mari Alvela                          …

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja mõõdab ja kaalub lapsi kaks korda aastas, kontrollib nägemist, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega, et vaktsineerimised perearstide juures saaksid kõikidel lastel õigeaegselt tehtud. Olga Kruglova kabinet C korpuse 0 korrusel tel: 605 5490 e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee E, T, N 8.00-16.00 K 13.00-18.00. Teenust osutab SA Tallinna Koolitervishoid, www.kooliode.ee

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras e-post: kulli.terras-masing@helen.edu.ee Marite Taks e-post: marite.taks@helen.edu.ee

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad: Evelyn Kaevats- õpetaja  Tiia Ojamets -õpetaja Gisela Volmer -õpetaja Olga Kruglova- kooliõde   Kaisa Einsok -lapsevanem Silja Kreegimäe- huvijuht, esimees  Kontakt: Silja Kreegimäe- tervisenõukogu esimees e-mail silja.kreegimae@helen.edu.ee

EstoniaUSA