Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis: Sirle Papp       lapsevanem (kool) Ingrid Kõrgema  lapsevanem (kool) Mari Kõlli        lapsevanem (kool) Kristiina Meresaar       õpetajate esindaja (kool) Anneli Kass  lapsevanem (lasteaed) Merle Laks     õpetajate esindaja (lasteaed) Priit Kasepalu toetava organisatsiooni esindaja Toomas Sepp toetava organisatsiooni esindaja Manuela Pihlap linna esindaja Hoolekogu esimees: Toomas Sepp  Toomas.Sepp@tallinnlv.ee Kontakt: info@helen.edu.ee Hoolekogu otsused: 11.12.2023 otsused: Hoolekogu ühehäälne …

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Erki Korp            Direktor             erki.korp@helen.edu.ee Marju Vaga        Personali- ja finantsjuht        marju.vaga@helen.edu.ee Inna Kannike     Majandusjuhataja          inna.kannike@helen.edu.ee Klaarika Hiis-Hommuk  Õppealajuhataja            klaarika.hiis-hommuk@helen.edu.ee Katre Paenurm    Lasteaia juhataja            Katre.Paenurm@helen.edu.ee Liina Leomar     Sotsiaalpedagoog (õpilaskodu, pikapäevarühmad) liina.leomar@helen.edu.ee Ilona Tamsalu   Haridustehnoloog (IT)       ilona.tamsalu@helen.edu.ee   Silja Kreegimäe Huvijuht             silja.kreegimae@helen.edu.ee Liina Urb     Eripedagoog  ja HEV koordinaator              Liina.Urb@helen.edu.ee   Direktori vastuvõtuajad: T …

Töötajate koosseis

Kinnitada alates 01.01.2024.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik. Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu Direktor   1   Õppealajuhataja 1 0,9   HEV õpilaste õppekoordinaator   1   Lasteaia liikumisõpetaja 1,01     Lasteaia muusikaõpetaja 1,01     Lasteaiaõpetaja 16     Logopeed   3   Eripedagoog   3,46   Pikapäevarühma kasvataja   2,69   Viipekeeletõlk   …

Tugispetsialistid

Kooli HEV koordinaator: Liina Urb: Liina.Urb@helen.edu.ee Logopeedid: Vilve Luik: Vilve.Luik@helen.edu.ee Kai Tammaru: Kai.Tammaru@helen.edu.ee Eripedagoogid: Reet Adama: Reet.Adama@helen.edu.ee Žuljetta Hinto: Zuljetta.Hinto@helen.edu.ee Marit Martin: Marit.Martin@helen.edu.ee Kerli Tammsalu: Kerli.Tammsalu@helen.edu.ee Merlin Püss: Merlin.Puss@helen.edu.ee Kadri Ojala: Kadri.Ojala@helen.edu.ee Veronika Vahi: Veronika.Vahi@helen.edu.ee Sotsiaalpedagoog Liina Leomar: Liina.Leomar@helen.edu.ee Psühholoog Annika Metsar: Annika.Metsar@helen.edu.ee Tervishoiutöötaja Olga Kruglova: Olga.Kruglova@helen.edu.ee Füsioterapeut Heleryn Viimsi: Heleryn.Viimsi@helen.edu.ee

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja kontrollib ja hindab lapsi kaks korda aastas, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega. Vaktsineerimine toimub riikliku vaktsineerimisprogrammi alusel. Olga Kruglovakabinet C korpuse 0 korruseltel: 605 5490e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee ; olga.kruglova@kth.ee Tööaeg E,T,K,N 8.00-16.00 Teenust osutab SA Tallinna Koolitervishoid, www.kooliode.ee Infovoldik lapsevanematele: eesti keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EE.pdf vene keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-RU.pdf inglise keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EN.pdf

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras e-post: kulli.terras-masing@helen.edu.ee Marite Taks e-post: marite.taks@helen.edu.ee

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad: Evelyn Kaevats- õpetaja  Tiia Ojamets -õpetaja Gisela Volmer -õpetaja Olga Kruglova- kooliõde   Kaisa Einsok -lapsevanem Silja Kreegimäe- huvijuht, esimees  Kontakt: Silja Kreegimäe- tervisenõukogu esimees e-mail silja.kreegimae@helen.edu.ee

EstoniaUSA