Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis: Sirle Papp – lapsevanem (kool) Ingrid Kõrgema – lapsevanem (kool) Mari Kõlli – lapsevanem (kool) Kristiina Meresaar – õpetajate esindaja (kool) Kristiina Vaikmets – lapsevanem (lasteaed) Katre Paenurm – õpetajate esindaja (lasteaed) Kristina Rosin – toetava organisatsiooni esindaja Toomas Sepp – toetava organisatsiooni esindaja Manuela Pihlap – linna esindaja Hoolekogu esimees:Toomas Sepp (tmsepp@gmail.com) …

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Erki Korp            Direktor             erki.korp@helen.edu.ee Marju Vaga        Personali- ja finantsjuht        marju.vaga@helen.edu.ee Inna Kannike     Majandusjuhataja          inna.kannike@helen.edu.ee Klaarika Hiis-Hommuk  Õppealajuhataja            klaarika.hiis-hommuk@helen.edu.ee Katre Paenurm    Lasteaia juhataja            Katre.Paenurm@helen.edu.ee Liina Leomar     Sotsiaalpedagoog (õpilaskodu, pikapäevarühmad) liina.leomar@helen.edu.ee Ilona Tamsalu   Haridustehnoloog (IT)       ilona.tamsalu@helen.edu.ee   Silja Kreegimäe Huvijuht             silja.kreegimae@helen.edu.ee Liina Urb     Eripedagoog  ja HEV koordinaator              Liina.Urb@helen.edu.ee   Direktori vastuvõtuajad: T …

Töötajate koosseis

Kinnitada alates 01.03.2024.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik. Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu Direktor   1   Õppealajuhataja 1 0,9   HEV õpilaste õppekoordinaator   1   Lasteaia liikumisõpetaja 1,01     Lasteaia muusikaõpetaja 1,01     Lasteaiaõpetaja 16     Logopeed   3   Eripedagoog   3,46   Füsioterapeut   1   Pikapäevarühma kasvataja   …

Tugispetsialistid

Kooli HEV koordinaator: Liina Urb: Liina.Urb@helen.edu.ee Logopeedid: Vilve Luik: Vilve.Luik@helen.edu.ee Kai Tammaru: Kai.Tammaru@helen.edu.ee Eripedagoogid: Reet Adama: Reet.Adama@helen.edu.ee Žuljetta Hinto: Zuljetta.Hinto@helen.edu.ee Marit Martin: Marit.Martin@helen.edu.ee Kerli Tammsalu: Kerli.Tammsalu@helen.edu.ee Merlin Püss: Merlin.Puss@helen.edu.ee Kadri Ojala: Kadri.Ojala@helen.edu.ee Veronika Vahi: Veronika.Vahi@helen.edu.ee Sotsiaalpedagoog Liina Leomar: Liina.Leomar@helen.edu.ee Psühholoog Annika Metsar: Annika.Metsar@helen.edu.ee Tervishoiutöötaja Olga Kruglova: Olga.Kruglova@helen.edu.ee Füsioterapeut Heleryn Viimsi: Heleryn.Viimsi@helen.edu.ee

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja kontrollib ja hindab lapsi kaks korda aastas, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega. Vaktsineerimine toimub riikliku vaktsineerimisprogrammi alusel. Olga Kruglovakabinet C korpuse 0 korruseltel: 605 5490e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee ; olga.kruglova@kth.ee Tööaeg E,T,K,N 8.00-16.00 Teenust osutab SA Tallinna Koolitervishoid, www.kooliode.ee Infovoldik lapsevanematele: eesti keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EE.pdf vene keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-RU.pdf inglise keeles https://kooliode.ee/salv/2023/09/Teabeleht-lapsevanemale-EN.pdf

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras e-post: kulli.terras-masing@helen.edu.ee Marite Taks e-post: marite.taks@helen.edu.ee

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad: Kerli Tammsalu – õpetaja Gisela Volmer -õpetaja Olga Kruglova- kooliõde   Kaisa Einsok -lapsevanem Silja Kreegimäe- huvijuht, esimees  Kontakt: Silja Kreegimäe- tervisenõukogu esimees e-mail silja.kreegimae@helen.edu.ee

EstoniaUSA