Inimesed

Keda võib leida meie koolist?

Hoolekogu

Hoolekogu laiendatud koosseisu kinnitamine Võttes aluseks Tallinna Haridusameti juhataja 19.11.2020 käskkirja nr T-7-1/20/436 kinnitada Tallinna Heleni Kooli hoolekogu laiendatud koosseis järgmiselt: Sirle Papp lapsevanem (kool – kurdid) Epp Hannus lapsevanem (kool – pimedad) Mari Kõlli lapsevanem (kool – kõne) Merike Mändsoo õpetajate esindaja (kool – kurdid) Kristiina Meresaar õpetajate esindaja (kool – pimedad) Kristiina Vaikmets …

Kooli juhtkond

Heleni Kooli juhtimisstruktuur Juhtkond Erki Korp            Direktor             erki.korp@helen.edu.ee Marju Vaga        Personali- ja finantsjuht        marju.vaga@helen.edu.ee Inna Kannike     Majandusjuhataja          inna.kannike@helen.edu.ee Klaarika Hiis-Hommuk  Õppealajuhataja            klaarika.hiis-hommuk@helen.edu.ee Triinu Tähiste    Lasteaia juhataja            triinu.tahiste@helen.edu.ee Liina Leomar     Sotsiaalpedagoog (õpilaskodu, pikapäevarühmad) liina.leomar@helen.edu.ee Ilona Tamsalu   Infojuht (IT)       ilona.tamsalu@helen.edu.ee   Silja Kreegimäe Huvijuht             silja.kreegimae@helen.edu.ee Triinu Tamm     Eripedagoog ja HEV koordinaator              triinu.tamm@helen.edu.ee   Direktori vastuvõtuajad: T 13.00-17.00. Vastuvõtule registreerimine …

Töötajate koosseis

Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik alates 23.08.2021                           Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu Direktor   1   Õppealajuhataja 0,8 1   HEV õpilaste õppekoordinaator   0,5   Lasteaia liikumisõpetaja 1,13     Lasteaia muusikaõpetaja 1,13     Lasteaiaõpetaja 17,27     Logopeed 1,86 2,31   Tüflopedagoog   0,25   Eripedagoog 1,12 1,86   Tegevusterapeut   0,75 …

Logopeedid

Tallinna Heleni Kooli logopeedid teenindavad lasteaialapsi ja kooliõpilasi, kellel on hariduslikud erivajadused kuulmise, nägemise või kõne osas. Logopeedide poolt teenindatavate laste arv ja tundide maht sõltub logopeedide töökoormusest. Logopeedi töö valdkonnad on: laste kõne uurimine; individuaalsete töökavade koostamine; hääldusoskuste arendamine; vajadusel kuuldetaju arendamine; psüühiliste protsesside arendamine; sõnavara täpsustamine ja rikastamine; siduskõne arendamine; lugemis- ja kirjutamisoskuse …

Sotsiaalpedagoog

Jälgib igapäevast koolielu ja tegeleb õpilaste sotsiaal-, kohanemis- ning käitumisprobleemidega. Loob last ümbritseva ja toetava võrgustiku. Suhtleb omavalitsuste sotsiaalosakondadega. Tegeleb õpilaskodu probleemidega. Aitab õpilasel valida kutseõppeasutust ning aitab täita vastavaid dokumente. Liina Leomar tel: 6055490 Kabinet B108 e-post: liina.leomar@helen.edu.ee

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja mõõdab ja kaalub lapsi kaks korda aastas, kontrollib nägemist, nõustab abivajajaid ja peab sidet perearstidega, et vaktsineerimised perearstide juures saaksid kõikidel lastel õigeaegselt tehtud. Olga Kruglova kabinet C korpuse 0 korrusel tel: 605 5490 e-post: olga.kruglova@helen.edu.ee E, T, N 8.00-16.00 K 13.00-18.00. Teenust osutab SA Tallinna Koolitervishoid, www.kooliode.ee

Viipekeeletõlgid

Viipekeele tõlgid töötavad käsikäes aineõpetajatega tundides, tõlgivad üritustel, koosolekutel ja vajadusel individuaalsetel vestlustel. Viipekeele tõlgid on „sillaks” kurtide ja kuuljate keelekogukonna vahel. Külli Terras e-post: kulli.terras-masing@helen.edu.ee Marite Taks e-post: marite.taks@helen.edu.ee

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseisu kuuluvad: Evelyn Kaevats- õpetaja  Tiia Ojamets -õpetaja Gisela Volmer -õpetaja Olga Kruglova- kooliõde   Kaisa Einsok -lapsevanem Silja Kreegimäe- huvijuht, esimees  Kontakt: Silja Kreegimäe- tervisenõukogu esimees e-mail silja.kreegimae@helen.edu.ee

EstoniaUSA