TalTechi vilistlase loeng

7. novembril tutvustas Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane Asli Atalay X-XIA klassile inglise keele õppes kasutatava tehnoloogilise lahenduse prototüüpi, mis valmis kevadel edukalt kaitstud disaini ja tootearenduse eriala magistritöö raames. Lahenduses kasutatakse Kinect tehnoloogial põhinevat viipekeele masintõlke prototüüpi (https://www.youtube.com/watch?v=HnkQyUo3134) keeleõppe kontekstis, arvestades erinevate õppijate vajadusi ja võimalikke ülesandeid.
Selle abil saaks näiteks rollimängu ülesandes üks õpilane suuliselt osaleda ja 
teine esitada oma vastuse kirjalikult. Kuulmispuudega õpilased andsid  õppevahendile positiivset tagasisidet ja osalesid aktiivselt arutelus selle üle, kuidas lahendus praktikas töötaks. Jääme ootama aega, mil kasulik idee on võimalik ellu viia, et seda saaks reaalselt tunnis kasutada. 

EstoniaUSA