Mine tagasi Lasteaed

Tugiteenuste korraldus

TUGITEENUSTE KORRALDUS TALLINNA HELENI KOOLI LASTEAIAS

  • Üks kord õppeaasta jooksul (sügisel) kontrollib kõigi sobitusrühmade 1,5 – 7 aastaste laste kõne arengut logopeed, kes koostab kõne arengu hindamise kokkuvõtted ning annab vajadusel soovitusi lapse kõne arendamise osas lapsevanematele ja rühmaõpetajatele.
  • Lähtuvalt lasteaia põhieesmärkidest tagatakse kuulmispuudega lastele logopeediline abi esmajärjekorras.
  • Logopeedilist abi osutatakse vastavalt lapse vajadustele kuni viis korda nädalas individuaalselt või väiksemas grupis. Kui laps ei kasuta kuulmisabivahendeid, siis on abi maht minimaalne. Logopeed töötab lastega septembrist juunini ja fikseerib kõneõpetuses käinud laste kõne arengu tulemused kokkulepitud dokumentides.
  • Eripedagoogilist abi osutatakse vastavalt lapse vajadustele individuaalselt või väiksemas grupis. Eripedagoog töötab lastega septembrist juunini ning fikseerib  lapse arengu tulemused kokkulepitud dokumentides.
  • Laste füüsilist arengut ja tervislikku seisundit jälgib kooli tervishoiutöötaja. Kaks korda aastas (sügisel, kevadel) kaalub ja mõõdab tervishoiutöötaja kõiki lapsi ning fikseerib laste tervisenäitajad kokkulepitud korras.
EstoniaUSA