Lasteaed

 

Lasteaed

 

A-osakond

 

TIBUTUBA (sobitusrühm)

Avatud 7.00 – 19.00

Õpetajad: Evelyn Kaevats ja Anneli Pihelgas

Õpetaja abi: Ave Ojala

Telefon: +37259062333

E-mail: helenitibutuba@gmail.com

 

SIPSIKUD (sobitusrühm)

Avatud 7.00 – 19.00

Õpetajad: Merili Tois ja Merle Laks

Õpetaja abi:

Telefon: +37259001754

E-mail: helenisipsikud@gmail.com

 

RÕÕMUTUBA (sobitusrühm)

Avatud 8.00-17.30

Õpetajad: Anna Veldemann ja Tiia Liiver

Õpetaja abi: Sirli Jõgisu

Telefon: +37253528355

E-mail: roomutuba2@gmail.com

 

MÜRAKARUD (sobitusrühm)

Avatud: 8.00 – 17.30

Õpetajad: Kerli Tammsalu ja Grethel Rüütsalu

Õpetaja abi: Rika Pirnipuu

Telefon: +37253511402

E-mail:helenimyrakarud@gmail.com

 

ORAVAKESED (kuulmispuudega laste rühm)

Avatud: 8.00 – 17.30

Õpetajad: Lilli Pärn ja Annika Valk

Õpetaja abi: Ene Papp

Telefon: +37258713207

E-mail: oravakesed.heleni@gmail.com

 

PÕNNITUBA (sobitusrühm)

Avatud: 8.00 – 17.30

Õpetajad: Iia Ramul ja Annika Valk

Õpetaja abi: Viktoria – Deone Wisser

Telefon: +37251992520

E-mail: heleniponnid@gmail.com

 

 

B-osakond

 

LINNUPOJAD (liitpuudega laste rühm nägemispuudega lastele)

Õpetajad: Marika Vakepea ( marika.vakepea@helen.edu.ee) ja Ingrid  Annert ( ingrid.annert@helen.edu.ee )

Õpetaja-abi: Elina Kolossov

Telefon: +3725164033

 

PÄÄSUSILMAD (liitpuudega laste rühm nägemispuudega lastele)

Õpetajad: Paiba Põder ( baiba.reidma@helen.edu.ee ) ja Aire Pungas ( aire.pungas@helen.edu.ee )

Õpetaja-abi: Svetlana Härma

Telefon: +3725164033

Lasteaia info

Lasteaia õppekava

Lasteaia õppekava     Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid Eesmärgid: Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut. Arendada lapse kõne- ja viipekeelt lapse kuulmise potentsiaalist sõltuvalt. Tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta. Soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, teisi …

Rühmade kodukord

Tallinna Heleni Kooli Lasteia kodukord

Kohatasu lasteaias

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 12%. Alates 01.01.2017 on lapsevanemate poolt kaetav osa (kohatasu) ühes kalendrikuus 57,34 € Aluseks on Tallinna Haridusameti käskkiri 22.12.2015 nr …

Päevakava

Tallinna Heleni Kooli lasteaia PÄEVAKAVA 7.00 – 8.30   laste vastuvõtt, mängud toas 8.30 …     hommikusöök 9.00   … hommikuring 10.30 – 11.45  planeeritud õppe-kasvatustegevused, mängud toas ja õues 11.45  …        lõunasöök 12.30 – 15.00  puhkeaeg 15.00 – 15.30  riietumine ja vaba mäng 15.30  …         õhtuoode 16.00 – 17.00  individuaalsed tegevused, vaba mäng, ringitegevused 17.00 – …

Toitlustamine lasteaias

Menüü Söökla menüü Vaata “Kasulikud viited” Toiduraha arvestatakse lapse lasteaias viibitud päevade järgi. Hoolekogu otsusega (23.12.2015) on toidupäeva hinnad järgmised: Aiarühmad 2€ Sõimerühm 1.80€ Avaldus, tõendid pere sissetulekute ja pere suuruse kohta, kui tulu 1 pereliikme kohta on alla 95,87 €. Siin saab alla tõmmata toidu dotatsiooni avaldust.Tallinna elanikeregistris olevatele lastele söögi dotatsioonitaotlused esitada rühmaõpetajale hiljemalt …

Huviringid

Huviringid 2017/18 õppeaastal   TEADUSRING KOLM PÕRSAKEST Esmaspäeviti, kell 16.30 Kas Teie teate, miks on taevas sinine? Või mis värvi on peegel? Kui te tahate, et teie laps hirmutaks teid selliste või veel põnevamate küsimustega, siis pange ta teadusringi! Meie leiame koos vastuse kõigile sellistele küsimustele praktilisel moel. Eelregistreerimine toimub  Kolme Põrsakese kodulehel www.kolmpõrsakest.ee.   JK …

EstoniaUSA