Lasteaed

Lasteaed

Autor: Katrin Kasper

A-osakond

 

TIBUTUBA (sobitusrühm)

Avatud 7.00 – 19.00

Õpetajad: Evelyn Kaevats ja Anneli Pihelgas

Õpetaja abi: Ave Ojala

Telefon: +37259062333

E-mail: helenitibutuba@gmail.com

 

SIPSIKUD (sobitusrühm)

Avatud 7.00 – 19.00

Õpetajad: Merili Tois ja Merle Laks

Õpetaja abi: Helle Tagarand

Telefon: +37259001754

E-mail: helenisipsikud@gmail.com

 

RÕÕMUTUBA (sobitusrühm)

Avatud 8.00-17.30

Õpetajad: Anna Veldemann ja Tiia Liiver

Õpetaja abi: Sirli Jõgisu

Telefon: +37253528355

E-mail: roomutuba2@gmail.com

 

MÜRAKARUD (sobitusrühm)

Avatud: 8.00 – 17.30

Õpetajad: Kerli Tammsalu ja Grethel Rüütsalu

Õpetaja abi: Rika Pirnipuu

Telefon: +37253511402

E-mail:helenimyrakarud@gmail.com

 

ORAVAKESED (kuulmispuudega laste rühm)

Avatud: 8.00 – 17.30

Õpetajad: Lilli Pärn ja Annika Valk

Õpetaja abi: Ene Papp

Telefon: +37258713207

E-mail: oravakesed.heleni@gmail.com

 

PÕNNITUBA (sobitusrühm)

Avatud: 8.00 – 17.30

Õpetajad: Iia Ramul ja Liis Mardi

Õpetaja abi: Viktoria – Deone Wisser

Telefon: +37251992520

E-mail: heleniponnid@gmail.com

 

 

B-osakond

 

LINNUPOJAD (liitpuudega laste rühm nägemispuudega lastele)

Õpetajad: Marika Vakepea ( marika.vakepea@helen.edu.ee) ja Ingrid  Annert ( ingrid.annert@helen.edu.ee )

Õpetaja-abi: Elina Kolossov

Telefon: +3725164033

 

PÄÄSUSILMAD (liitpuudega laste rühm nägemispuudega lastele)

Õpetajad: Paiba Põder ( baiba.reidma@helen.edu.ee ) ja Aire Pungas ( aire.pungas@helen.edu.ee )

Õpetaja-abi: Svetlana Härma

Telefon: +3725164033

Vastuvõtt lasteaeda

Vastuvõtt lasteaeda   THK lasteaed on erilasteaed kuulmis- ja nägemiserivajadusega lastele. Kergema kuulmis- ja nägemiserivajadusega laste paremaks kaasamiseks ühiskonda on lasteaias ka tavalapsi. THK lasteaias on: kuulmispuudega laste rühm; liitpuudega laste rühmad pimedatele lastele; sobitusrühmad tavalastele ja kergema kuulmispuudega või sisekõrva – implantaatidega lastele. Sobitusrühma sihtgrupid on kergema kuulmispuudega lapsed, sisekõrva – implantaatidega lapsed ning tavalapsed. …

Lasteaia kodukord

Tallinna Heleni Kooli Lasteia kodukord

Kohatasu lasteaias

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 12%. Alates 01.01.2018 on lapsevanemate poolt kaetav osa (kohatasu) ühes kalendrikuus 61€ Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk …

Lasteaia õppekava

Lasteaia õppekava      

Päevakava

Tallinna Heleni Kooli lasteaia PÄEVAKAVA 7.00 – 8.30   laste vastuvõtt, mängud toas 8.30 …     hommikusöök 9.00   … hommikuring 10.30 – 11.45  planeeritud õppe-kasvatustegevused, mängud toas ja õues 11.45  …        lõunasöök 12.30 – 15.00  puhkeaeg 15.00 – 15.30  riietumine ja vaba mäng 15.30  …         õhtuoode 16.00 – 17.00  individuaalsed tegevused, vaba mäng, ringitegevused 17.00 – …

Toitlustamine lasteaias

Meie lasteaiale pakub toitlustamisteenust Molineero OÜ MENÜÜ Laste toitlustamine lasteaias toimub päevakorra alusel 3 korda päevas: Hommikusöök  8.30 – 9.00 Lõunasöök        11.45 – 12.30 Oode                 15.30 – 16.00 Lisaks pakutakse lastele rühmas kokkulepitud ajal vahepalana puu või juurvilju.   Tallinna linna lastele on lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta. Sõimerühmaealise lapse toidukulu piirmääraks on 1,80 eurot …

Tugiteenuste korraldus

TUGITEENUSTE KORRALDUS TALLINNA HELENI KOOLI LASTEAIAS   Üks kord õppeaasta jooksul (sügisel) kontrollib kõigi sobitusrühmade 1,5 – 7 aastaste laste kõne arengut logopeed, kes koostab kõne arengu hindamise kokkuvõtted ning annab vajadusel soovitusi lapse kõne arendamise osas lapsevanematele ja rühmaõpetajatele. Lähtuvalt lasteaia põhieesmärkidest tagatakse kuulmispuudega lastele logopeediline abi esmajärjekorras. Logopeedilist abi osutatakse vastavalt lapse vajadustele …

Huviringid

Huviringid 2017/18 õppeaastal   JK TALLINNA KALEV JALGPALLIRING Teisipäeviti, kell 16.00 nooremad lapsed; 16.30 vanemad lapsed. Jalgpallitreeningu eesmärk on tekitada lastes huvi jalgpalli kui sportmängu vastu ning tutvustada neile läbi kergete harjutuste lihtsamaid mänguelemente – palli veeretamine, söötmine ja löömine. Jalgpalliring toimub kord nädalas, kestab 30 minutit. Treeningutel osalemiseks tuleb registreeruda www.vemi.ee. Küsimuste korral pöörduge palun anneli@jkkalev.ee poole. …

Lasteaia töökorraldus suvel

Tallinna Heleni Kooli lasteaed on kollektiivpuhkuseks suletud 1.07.2018 – 31.07.2018. 4.06-27.08.2018 on lasteaiarühmades suvine töökorraldus ja osaliselt on lapsed valverühmades. Täpsem valverühmadesse jagunemise info avalikustatakse kodulehel ja saadetakse vanemate meilile mai viimastel nädalatel.   Meie lasteaia asenduslasteaiaks on Pääsupesa lasteaed. Asenduslasteaia koha soovist andke palun teada lasteaia juhile  Klaarika.Hiis-Hommuk@helen.edu.ee

EstoniaUSA