Teenused

Teenused, mille kohta leiate info.

Õpilase toetamine koolis

Tugiabi eesmärk on võimaldada võimetele ja arengutasemele vastavat õpiabi õpilastele, kellel on individuaalsest arengust tingitud mahajäämus ja õpiraskused. 1. Õpiabi osutamine õppeveerandi sees Klassi- või aineõpetaja rakendab õpiabi kõigile õpilastele, kellele ta on üksikhindena pannud „1” või „2”. 1.1 Meetmed Konsultatsioonitunnid – õpetaja poolt individuaalne või grupiviisiline nõustamine, mis tagab õpilase edasijõudmise. Rakendatakse õppeveerandi jooksul, …

Raamatukogu

Raamatukogu asub B-korpuse esimesel korrusel (kabinet B102) ja on avatud E-R kell 08.00-16.00. Eesmärgid: Õpilaste lugemisoskuse ja -huvi arendamine Õppekirjanduse laenutamine Kirjanduse, audio-, videomaterjalide ja muude infokandjate säilitamine ja kättesaadavaks tegemine õpilastele ja õpetajatele Raamatukogu laenutab teavikuid (raamatuid, CD-ROM-i) nii kohal lugemiseks kui ka koju laenutamiseks. Metoodiliste materjalide laenutamine on kooli pedagoogidele. Raamatukogu eeskirjad: Lugejaks …

Arvutiklass

Arvutiklass asub teisel korrusel C korpuses (С40). Klassis viiakse läbi vajadusel ainetunde. Klassis on 8 arvutit, data projektor ja kõlarid. Arvutiklassi on võimalik ka rentida. Arvutiklassi eeskirjad: ei tohi häirida teisi kasutajaid (sh. lärmata, rikkuda teiste kasutajate privaatsust, reserveerida arvutit ajaks, kui arvutit aktiivselt ei kasutata). keelatud on joosta, süüa ja juua. rikkuda või muuta …

Toitlustamine koolis

  Tallinna Heleni Kooli lasteaeda toitlustab  JK Taverni OÜ Söökla menüü: Vaata kasulikud viited Kool Esimene vahetus Teine vahetus Toidu maksumus Lõunasöök Kell 10.55 Kell 12.05 1,34 € Oode Kell 15.00 Kell 15.00 1  € Õpilaskodu Kellaaeg Toidu maksumus Hommikusöök Kell 7.45 0,90 € Õhtusöök Kell 18.00 1,34 € Põhikooliõpilastele on lõunasöök tasuta (maksab riik …

Ruumide rent

Spordisaal (2002.a valminud, 600m², dušširuumid, riidekapid)Mängida saab korv-, võrk-, ja käsipalli. 28 € tund Kontaktisik majandusjuhataja Inna Kannike tel: 605 5495, 52 82 447 Saal (konverentsid, koosolekud, seminarid)19 € tund Fuajee (koosolekud, koosviibimised helitehnikaga) 19 € tund Klassiruum12 € tund Söögisaali kasutamine16 € tund Toitlustamine, peolauad, kohvilauad hind kokkuleppel Ujula kasutamine 20 € tund Kabineti …

Kasulik info

Tallinna Haridusamet Info õpetajale HA dokumendid veebis. http://www.tallinn.ee/est/haridus/g5986s35412 Tallinna linna veebileht Teenused Sotsiaalkindlustusamet Rehabilitatsiooniteenused Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Viipekeele tõlketeenused Tallinna Perekeskus Tugiisikuteenus SA Innove Nõustamine   Õpiabikeskus Ristiku Põhikooli Nõustamis- ja õpiabikeskuse tööd jätkatakse sel õppeaastal lapsevanemate omafinantseerimisel. Kahe akadeemilise tunniga nädalas on kuumakse rühmatunnis 38 €. Individuaaltundide maksumus kuus (üks tund nädalas) on 51 €. Juhul, kui õpilane …

EstoniaUSA