Kirjasõprus Mary Hare’i kooliga

Tallinna Heleni Kooli 7. ja 9.A klassi õpilased osalesid kaks aastat kirjavahetuses Mary Hare’i kooli õpilastega. 

Täname partnerkooli kaasahaaravate kirjade eest, mille kaudu laiendasime oma teadmisi Ühendkuningriigi kultuuride, kommete ja traditsioonide kohta.

Soovime kirjasõpradele rõõmsat jõuluaega kunstiõpetaja Kristiina Jakimenko juhendamisel valminud jõuluplakatitega.

Year 7 and 9 students from Tallinn Helen’s School participated in correspondence with the students from Mary Hare School for two years. 

We would like to thank our partner school for the engaging letters through which we expanded our knowledge of the cultures, traditions, and customs in the UK.

We wish our penfriends a joyous holiday season with Christmas posters made under the guidance of our art teacher Kristiina Jakimenko.

EstoniaUSA