Näituse “Tolmeldamise uurimine” külastus

11.a klass külastas 22. septembril inglise keele tunni raames Ameerika Ühendriikide suursaatkonna korraldatud näitust “Tolmeldamise uurimine”. Õpilased esitasid näituse põhjal küsimusi ja andsid need klassikaaslasele nuputada. Külastuse käigus õpiti keskkonnateemalist sõnavara ja loodi seoseid bioloogia tundides õpituga.

Suur tänu Ameerika Ühendriikide suursaatkonnale olulise teema käsitlemise eest.

EstoniaUSA